Vægge: Sådan perfektionerer du kunsten

Roger Moore, vores regionale leder af teknisk service i Europa, er tilbage. Han kigger denne gang på en af de services, vi tilbyder: Altros træningsskole.

Jeg tror på, at uddannelse drastisk forkorter den tid, det tager for en håndværker at komme op i hastighed. Og uddannelse fremmer også varigt engagement og ekspertise.

Vi har i over 36 år arbejdet med vores vægsystemer, og vores tekniske team har tilsammen over 100 års vægerfaring. Så jeg vil nu komme nærmere ind på Altros væg-træningsskole – hvad du kan forvente af dagen, og hvad du får ud af at deltage.

Vores træning finder sted i lokaler, der er bygget til formålet. For at sikre, at du får masser af enetid med vores underviser, vil der maksimalt være syv andre personer sammen med dig på dagen.

Dagen begynder i undervisningslokalet, hvor vi snakker om Altro Whiterock White FR og Altro Whiterock Satins FR. Vi kommer rundt om alle dele af systemerne, herunder kanter og tilbehør.

Roger Moore

Når vi har gennemgået puslespillets enkelte dele, ser vi på, hvordan det hele passer sammen, ligesom vi gennemgår specifikke finishes som fx CNC-fræsning og vinduesdetaljering. Dit arbejdsmiljø ved håndtering af systemerne er altafgørende, så vi gennemgår sikkerheden udførligt. Vedligeholdelse kommer vi også ind på, så du nemmere kan besvare spørgsmål fra dine kunder og forklare dem, hvordan de passer på systemerne, så de mindsker behovet for vedligeholdelse.

Nu er det så tid til at smøge ærmerne op og komme i gang. Du får mulighed for at omsætte alt det, vi lige har gennemgået, til praksis. Dette omfatter montering af en bane med en todelt samlingsliste, termoformning, varmsvejsning og montering omkring og ind i et vindue. Vores træning er bevidst ”ikke-klinisk”. Vi ved alle sammen, at når man står ude hos kunden, er monteringen ikke altid lige ud ad landevejen, så det er overfladerne i undervisningen heller ikke! Vi vil se på nogle almindelige problemer som fx et ujævnt loft, og hvordan man klarer dem.

Vi opfordrer til, at du stiller spørgsmål undervejs. Sessionerne er tilrettelagt, så de er så interaktive som muligt, og der vil være rigelig tid til slut, så du kan få besvaret alle tvivlsspørgsmål. Efter undervisningen er du også velkommen til at tage fat i os, hvis du har spørgsmål.

Vi afholder vores kurser regelmæssigt, så hvis du er interesseret i at deltage i Altros væg-træningsskole, skal du bare kontakte os. Vi ser frem til at møde dig.