Fortrolighedspolitik

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Senest opdateret: August 2019

Oversigt

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger oplyser dig om, hvordan vi håndterer eller har til hensigt at håndtere dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med:

 • our website www.altro.com/dk (vores "Hjemmeside");
 • vores Altro-app (vores "App"),
 • telefonsamtaler mellem os og dig, og
 • enhver anden interaktion, herunder personlige møder samt andre former for kommunikation mellem os og dig (eksempelvis når vi mødes med dig til events, udstillinger og møder, eller når vi kontakter hinanden via e-mail eller ved hjælp af vores online chat funktion)

Altro er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og overholde databeskyttelseslovgivningen. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger beskriver grundlaget for, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi indsamler fra eller om dig, eller som du giver os. Du bedes læse nedenstående omhyggeligt, så du er bekendt med vores synspunkter og praksis vedrørende dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW (virksomhedsnummer 00154159).

Vi kan løbende opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger som følge af skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige forhold. Når vi opdaterer vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, træffer vi passende foranstaltninger for at oplyse dig herom alt efter betydningen af de ændringer, vi foretager. Vi indhenter samtykke fra dig til væsentlige ændringer i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, hvis og når dette er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du kan øverst på denne side se, hvornår denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger senest er opdateret.

1. Oplysninger, vi indsamler automatisk

Når du besøger Hjemmesiden og bruger vores App, kan vi automatisk indsamle og anvende personoplysninger om dig fra din enhed ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologier som f.eks. web beacons. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de cookies og sporingsteknologier, som vi benytter på Hjemmesiden (og vores App) og hvorfor, samt hvordan du kan styre cookies, henviser vi til vores Cookie-erklæring.

2. Oplysninger, du frivilligt giver os

Du kan frivilligt give os personoplysninger på følgende måder:

 • Tilmelding til vores nyhedsbrev. Vi spørger dig på Hjemmesiden, om du ønsker at tilmelde dig (”Sign up”), så du modtager information fra os. Når du indtaster dine personlige oplysninger i boksen, bruger vi dem til at sende dig de seneste casestudier, opdateringer om begivenheder og produktnyheder pr. e-mail, telefon, SMS og brev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.

 • Bestilling af prøver og produkter. Vi beder om dine personlige oplysninger, når du bestiller prøver og produkter, så vi kan behandle din forespørgsel og remsende prøver og produkter til dig. Vi kan, i den udstrækning loven tillader det, bruge dine kontaktoplysninger til at forhøre os om dine behov og sende dig information om produkter, som kan være af interesse for dig (yderligere oplysninger fremgår af afsnit 4).
 • Undersøgelser og konkurrencer. Hjemmesiden anmoder løbende om oplysninger fra brugere via undersøgelser, konkurrencer eller til en bestemt tjeneste (f.eks. nyhedsbrev). Deltagelse i sådanne undersøgelser eller konkurrencer er fuldstændig frivillig, og det er op til dig, om du vil deltage og give os oplysninger. Sådanne oplysninger omfatter kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dine faglige interesser, meninger og præferencer (f.eks. valg af publikationer, arbejdsmetoder, mening om branchespørgsmål og feedback på Altros websted). Vi bruger udelukkende kontaktoplysningerne til at administrere svar og underrette vinderne af konkurrencer. Vi bruger dem ikke til markedsføringsformål.
 • Kommentarer og feedback på produkter, blog og websted. For at skrive en kommentar på Hjemmesiden er det nødvendigt, at du som minimum anfører dit navn og din e-mailadresse, som vi har brug for af hensyn til kvalitetskontrol.
 • Kontakt os. Du ønsker måske undertiden at kontakte os med hensyn til forespørgsler eller klager vedrørende vores produkter og ydelser. Du kan kontakte os pr. e-mail, telefon eller Hjemmesiden-kontaktformular eller ved at benytte chat-værktøjet på Hjemmesiden (Olark), som leveres af Habla Inc i USA. Vi benytter de oplysninger, som du giver os (herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer), til at undersøge og svare på din forespørgsel eller klage og til at forbedre vores service i fremtiden.
 • Events, udstillinger og møder. Når du besøger os til events og på udstillinger, eller når vi mødes med dig, kan du give os dine kontaktoplysninger samt oplysninger om dig, din virksomhed og dine behov. Vi benytter disse oplysninger i vores bogholderi, til at kontakte dig efter vores møder og til at sende dig markedsføringsmateriale om vores produkter og tjenester, hvis du beder os om det, eller hvis det ifølge loven er tilladt.

3. Vores brug af dine oplysninger

Vores lovhjemmel for indsamling og brug af personoplysninger som beskrevet ovenfor afhænger af de pågældende personoplysninger og den konkrete sammenhæng, vi har indsamlet oplysningerne i.

Vi indsamler normalt kun personoplysninger fra dig, hvis vi har behov for oplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig, hvis behandlingen ligger inden for vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis vi har indhentet dit samtykke. I nogle tilfælde er vi også juridisk forpligtede til at indsamle personoplysninger fra dig eller har behov for dine personlige oplysninger for at beskytte dine eller tredjemands vitale interesser.

Når vi indsamler og behandler dine oplysninger af hensyn til vores legitime interesser, sker dette normalt for at drive Hjemmesiden og App og kommunikere med dig, hvor det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig og af hensyn til vores legitime forretningsmæssige interesser, når vi f.eks. besvarer dine forespørgsler, forbedrer Hjemmesiden og App og markedsfører os selv, eller med henblik på at opdage eller forebygge ulovlig aktivitet. Vi kan have andre legitime interesser, og vi vil i så fald på det pågældende tidspunkt præcisere over for dig, hvad disse legitime interesser er.

Hvis du har givet os dine kontaktoplysninger på en af de måder, der er beskrevet i afsnit 2 ovenfor, vil vi bruge dem til at sende dig markedsføringsmateriale pr. telefon eller brev og også pr. e-mail, hvis du har givet samtykke hertil, eller hvis loven tillader det. Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsføringsmateriale fra os ved at anvende fravalgslinket i bunden af hver e-mail eller ved at kontakte os ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.

Hvis vi beder dig om at give os personlige oplysninger for at opfylde et lovkrav eller opfylde vores kontrakt med dig, vil vi i så fald på det pågældende tidspunkt præcisere dette over for dig og oplyse dig om, hvorvidt afgivelsen af dine personlige oplysninger er obligatorisk (samt om de mulige konsekvenser, hvis du ikke afgiver dine personlige oplysninger).

Hvis vi indsamler og bruger dine personoplysninger på baggrund af vores (eller tredjemands) legitime interesser, vil vi ligeledes på det pågældende tidspunkt præcisere over for dig, hvad disse legitime interesser er.

4. E-mails

Som nævnt ovenfor kan vi sende dig markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve pr. e-mail, hvis du aktivt har givet dit samtykke hertil, eller hvis vi har ret til det ifølge loven.

Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage sådanne e-mails, kan du benytte fravalgslinket i bunden af e-mailen eller kontakte os ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.

Vi gør opmærksom på, at vi måske fortsat har behov for at sende dig servicemeddelelser som f.eks. en e-mail til bekræftelse af et produkt, som du har bestilt, selv om du har fravalgt at modtage markedsføringsmateriale.

5. Telefonopkald

Når du ringer til Altro, kan dit opkald blive optaget med henblik på uddannelse og kvalitetssikring. Vi optager kun dit opkald for at sikre os, at vores Care Centre-medarbejdere gør deres yderste, hvilket gør det muligt for os at give dig optimal kundebetjening. Vi benytter ikke optagelser af telefonopkald til andre formål.

6. Videregivelse af dine oplysninger

Vi sælger og udlejer ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagerkategorier:

 • tredjepartsudbydere , som leverer databehandlingsydelser til os (f.eks. med henblik på at understøtte driften af Hjemmesiden og vores App og forbedre sikkerheden på Hjemmesiden og i vores App). Vores tjenesteudbydere omfatter vores koncernselskaber og ikke-koncernselskaber,
 • vores koncernselskaber, i de tilfælde hvor de skal bruge dine personoplysninger til, at vi og de kan levere produkter og tjenester til dig - eksempelvis kan du være en global logistikkunde, der i din virksomhed har behov for support fra vores kontorer i andre lande,
 • kompetente retshåndhævende organer, tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder, domstole eller andre tredjemænd, hvor vi er af den opfattelse, at videregivelse er nødvendig (i) som følge af gældende love og regler, (ii) for at udøve, fastlægge eller forsvare vores juridiske rettigheder eller (iii) for at beskytte dine eller tredjemands vitale interesser,
 • potentielle købere (og deres repræsentanter og rådgivere) i forbindelse med køb, fusion eller overtagelse af en del af vores virksomhed, som der måtte være stillet forslag om, under forudsætning af at vi oplyser køber om, at denne udelukkende må bruge dine personoplysninger til de formål, der fremgår af denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger,
 • vores juridiske og andre faglige rådgivere, så de kan rådgive os, samt vores forsikringsselskaber og forsikringsmæglere i tilfælde af skade eller med henblik på administration af vores forsikringer,
 • andre personer, hvor du har givet dit samtykke.

Vores servere er placeret i Storbritannien, og vi lagrer og behandler normalt dine personoplysninger i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi på et tidspunkt har behov for at foretage en ad hoc-overførsel eller løbende overførsel af dine personoplysninger uden for EØS, tager vi forholdsregler for at sikre, at oplysningerne er beskyttet i samme grad, som hvis de fortsat befandt sig i EØS, herunder indgåelse af dataoverførselsaftaler, anvendelse af de af EU-Kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser eller certificeringsordninger som f.eks. Privacy Shield-aftalen om overførsel af personoplysninger fra EU til USA. Hjemmesiden- og App-servere er placeret i Storbritannien, men vi benytter os af tjenester fra følgende selskaber i USA:

 • Dotmailer, som leverer mailtjenester til os, så vi kan sende e-mails til dig,
 • Habla Incs website-chat-værktøj (Olark).

Samtlige disse tjenesteudbydere er placeret i USA og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen om overførsel af personoplysninger fra EU til USA.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de mekanismer, der benyttes til overførsel af dine oplysninger uden for EØS, er du velkommen til at kontakte os ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.

Når du tillader cookies, når du besøger Hjemmesiden og bruger vores App, kan dine oplysninger bruges af andre virksomheder som f.eks. Facebook og Google. Du kan finde yderligere oplysninger om de andre organisationer, som kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund af din brug af Hjemmesiden og vores App i vores Cookie-erklæring, som ligeledes beskriver, hvordan du deaktiverer cookies.

7. Beskyttelse af dine oplysninger

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug eller videregivelse, uautoriseret ændring, ulovlig tilintetgørelse eller hændeligt tab. Det er imidlertid vigtigt at huske på, at ingen web-baseret platform er 100 % sikker, og vi er ikke ansvarlige for uautoriseret eller utilsigtet adgang, som ligger uden for vores kontrol.

Hvis vi bliver opmærksomme på et brud på persondatasikkerheden, træffer vi foranstaltninger til omgående at vurdere og afhjælpe bruddet. Hvor det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser, kan vi ligeledes træffe foranstaltninger til at underrette dig om bruddet, i særdeleshed hvor vi er af den opfattelse, at bruddet har medført en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

8. Opbevaring af dine oplysninger

Vi har en generel regel om kun at gemme dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Vi kan imidlertid under visse omstændigheder gemme dine personoplysninger i længere tid, hvis vi f.eks. er forpligtet hertil i henhold til juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav.

Vi kan ligeledes under visse omstændigheder gemme dine personoplysninger i længere tid, således at vi har en præcis fortegnelse over dine forretninger med os i tilfælde af klager eller indsigelser.

Når vi ikke har noget løbende legitimt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, sletter eller anonymiserer vi dem. Hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er gemt i et sikkerhedsarkiv), gemmer vi dem et sikkert sted og afskærer dem fra yderligere behandling, indtil sletning er mulig.

9. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • Hvis du ønsker at få ndsigt i, rette, opdatere eller anmode om sletning af dine personoplysninger, kan du til enhver tid gøre dette ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.
 • Du kan desuden gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om portabilitet af dine personoplysninger. Du kan ligeledes udøve denne ret ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.
 • Du har til enhver tid ret til at fravælge markedsføringsmateriale, vi sender til dig. Du kan udøve denne ret ved at klikke på ";unsubscribe" (afmeld) eller fravalgslinket i det markedsføringsmateriale, vi sender til dig. For at fravælge andre former for markedsføring (f.eks. direct mail eller telemarketing) bedes du kontakte os ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 10.
 • Hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, så har du på samme måde til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden du trak dit samtykke tilbage, ligesom det heller ikke berører vores behandling af dine personoplysninger, som har fundet sted på baggrund af, at der forelå et andet grundlag for lovlig behandling end samtykke.

Vi svarer på og behandler anmodninger, som du måtte fremsætte i forhold til ovennævnte rettigheder, i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. I tillæg til ovenstående har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Vi bestræber os dog på at varetage eventuelle spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelsen af dine rettigheder, og du bedes i første omgang prøve at løse et problem direkte med os.

Med hensyn til samtlige disse rettigheder bedes du kontakte os ved at benytte nedenstående oplysninger. Bemærk venligst, at vi kan bede om legitimation, og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, i den udstrækning loven tillader det, hvis din anmodning f.eks. er åbenbart grundløs eller overdreven.

10. Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål om denne meddelelse eller forespørgsler eller klager vedrørende brugen af dine personoplysninger, eller du ønsker at håndhæve din ret til aktindsigt, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til mydata@altro.com