Testning af skridsikkerhed

Det at sikre, at skridsikkerheden testes så nøjagtigt som muligt, er virkelig vigtigt for os, ligesom det er vigtigt for os at dele de oplysninger, der er brug for, med dig, så du kan trække informerede og sikre valg.

Da der er mange forskellige metoder til at teste, kombinerer vi dem, så vi får den mest nøjagtige dokumentation for, hvordan vores gulvløsninger fungerer. Det betyder, at vi kan give pålidelige beviser for, hvor banebrydende vores gulve er, og forsikre vores kunder om, at de er i sikre hænder.

De mest almindelige og pålidelige metoder til at teste skridsikkerhed er skitseret herunder.


Pendultest (BS 7976)

”Pendulet” er en svingende dummy-hæl, der svirper over et givet område på gulvet på en kontrolleret måde for at simulere et skrid på et vådt gulv. Gulvets glathed har en direkte, målbar virkning på pendulværdien. Gulve, der opnår et våd-resultat på ≥36 ifølge pendultesten, har en lav skridrisiko. Hos Altro tilbyder vi sikkerhedsgulve til områder med sko-trafik, der overstiger ≥36, hvilket angiver det laveste potentiale for et skrid med en risiko på blot én ud af en million.

Pendultestværdien (PTV) giver en nøjagtig indkator for gulvoverfladens glathed. Der kan også opnås yderligere oplysninger fra overflade-mikroruheds-aflæsninger.

PTV Potentiale til skridklassificering Risiko 1 ud af:
≥36 Lav 1,000,000
34 Moderat 100,000
29 Moderat 10,000
27 Moderat 200
24 Høj 20
18 Høj 2

Kilde: Ciria, Safer Surfaces to Walk on (sikrere overflader at gå på)


Sundheds- og sikkerhedsmæssigt ledende skridbedømmelsesværktøj (Slip Assessment Tool - SAT)

Du kan hente gratis software fra Health and Safety Executive Slip Assessment Tool (SAT), som hjælper dig med at udføre en risikovurdering med en overflade-mikroruhedsmåler, så du kan få en skridrisiko-klassifikation for et gulv.

DIN 51130

Hvad betyder resultaterne af skridsikkerhedstests faktisk?

Producenterne sender fabriksnye materialer til uafhængige testhuse for at få certificeret, at deres produkter er skridsikre. Det betyder, at resultaterne kan baseres på gulve, der har et tyndt overfladelag, eller der blev anvendt prægning for at øge niveauet af skridsikkerhed til testen.

Vi mener, at disse tynde lag skridsikkerhed kan slides af på blot nogle få måneder. Og det efterlader en meget mindre skridsikker overflade, som kan falde væsentligt under de anbefalede niveauer. Hvis det sker, kan gulvet være usikkert. Derfor tror vi på, at den eneste virkelige måde at måle et gulvs ydeevne på er at måle, når det er monteret og har været det i nogen tid.

"PVC-gulvbelægninger med partikelbaseret skridsikkerhed - Specifikation" er den test i den europæiske norm, der dækker skridsikre gulve. For at blive klassificeret som et PVC-sikkerhedsgulv mener vi, at produktet skal være i overensstemmelse med denne norm.

R Klassifikation Vinkelområde nødvendigt COF
9 6 - 10° 0.11 - 0.18
10 10 - 19° 0.18 - 0.34
11 19 - 27° 0.34 - 0.51
12 27 - 35° 0.51 - 0.70
13 >35° >0.70

DIN 51097

Der er også en barfodet version af testen (DIN 51097), hvor man bruger et dobbelt lag på 0,1 % som oprensning. Testen simulerer forhold i et brusebad og kan ikke bruges til at måle installerede gulvbelægninger. Det er rapporteret som A, B, C.
Klasse Rampe vinkel COF
A 12 - 17° 0.21 - 0.31
B 18 - 23° 0.32 - 0.43
C >24° >0.44