Altro sikkerhedsgulve anbefalede rengøringsmetoder

 • Altro Stronghold 30 / K30
 • Altro Aquarius
 • Altro Classic 25 / X25,
 • Altro Reliance 25
 • Altro Atlas 40 / X40
 • Altro Suprema
 • Altro Walkway 20 / VM20
 • Altro Walkway 20 / VM20 SD
 • Altro XpressLay
 • Altro ContraX
Juni 2022

 

Manuelt  Maskinel – meget snavset

(Blandingsforholdet kan variere afhængig af hvor snavset gulvet er og hvilket koncentrat der anvendes).

 1. Tør støv og snavs op og fjern større affald.
 2. Påfør et neutralt rengøringsmiddel i det rette blandingsforhold og lad det virke på gulvet i nogle minutter. Et Alkalisk rengøringsmiddel kan være nødvendig
 3. Tør det overskydende af med en ren mikrofiberklud. Udskift hovedet på moppen når det er nødvendig.
 4. Rengør gulvet med rent vand ved at fjerne det snavsede vand fra gulvet med en moppe og lad det tørre. Brug en dobbeltspand for at sikre at gulvet bliver rengjort med rent vand.

(Blandingsforholdet kan variere afhængig af hvor snavset gulvet er og hvilket koncentrat der anvendes).

 1. Tør støv og snavs op og fjern større affald.
 2. Påfør et neutralt rengøringsmiddel i det rette blandingsforhold og lad det virke i nogle minutter. Et Alkalisk rengøringsmiddel kan være nødvendigt at anvende på særligt snavsede områder.
 3. Skur gulvet mekanisk ved brug af en roterende rengøringsmaskine, der er påsat en Altro UniPad™ eller tilsvarende Rengørings Pad i den korrekte størrelse.
 4. Støvsug det overskydende vand op med en vådstøvsuger og rengør gulvet med varmt rent vand og støvsug det tørt.

Altro Walkway™ 20SD, der er en ledende belægning, rengøres med neutralt rengøringsmiddel. Aggressiv rengøring eller brug af plejemidler kan påvirke de statiske absorberingsegenskaber.

Undlader man at vedligeholde Altro gulvene i henhold til den anbefalede vejledning, kan det få betydning for gulvets ydeevne. Yderligere information kan fås hos Altro. Vær venligst sikker på at du har informationsarket vedrørende sundhed og sikkerhed til brug for enhver, der skal foretage rengøring af gulvene. Har du spørgsmål, vil vores tekniske serviceafdeling vil vi med glæde rådgive dig.~

Hvor Altros sikkerhedsgulve ikke behøver at levere maksimal skridsikkerhed, kan gulvet vedligeholdes på samme måde som et glat vinylgulv ved at påføre metallisk emulsionsglans. Det vil imidlertid reducere skridsikkerheden på de berørte områder, og det er bygningsejerens ansvar at vurdere det relevante niveau af skridsikkerhed i alle tilfælde.


Tips til succesfuld vedligeholdelse af Altro sikkerhedsgulve

 1. Udarbejd et regelmæssigt rengøringsprogram, der er tilpasset i forhold til brugen og omfanget af trafik i det pågældende område –– stærkt trafikerede og meget synlige områder har brug for hyppigere rengøring end områder, som bruges sjældnere eller hvor gulvets udseende ikke har nær så stor betydning. Husk at snavsede rengøringsmobber ikke rengøre men snarere omfordeler snavset.
 2. Brug de anbefalede rengøringsmidler – brug kun de anbefalede rengøringsmidler eller tilsvarende i det rette blandingsforhold. Bland ikke forskellige rengøringsmidler og følg altid producentens vejledning. Check altid om rengøringsprodukterne er velegnede til brug på vinylgulve. Brug ikke rengøringsmidler der indeholder fyrretræsolie.
 3. Fjern løbende mærker  – for at fjerne mærker fra gummihæle brug da den rette maskinmåtte eller skrub med hånden med klud påført rengøringsmiddel. Venligst kontakt Altro’s tekniske serviceafdeling vedr. områder der kræver renovering pga. misligholdelse eller udpræget meget snavs.
 4. Beskyt gulve der er lagt for nyligt – alle nylagte sikkerhedsgulve bør dækkes til med et beskyttende lag, der kan beskytte gulvet imod pletter som følge af andet håndværksarbejde der pågår.
Før der bruges rengøringskemikalier, bør brugerne læse MSDB (materialesikkerhedsdatablad) for korrekt sikkerhedsrådgivning og bestemmelse af niveauet af nødvendige personlige værnemidler. En COSHH-vurdering (Control of Substances Hazardous to Health – kontrol af stoffer, der er sundhedsfarlige) samt en risikovurdering bør udføres før brug af rengøringsmidlet. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud skylles der straks med rigeligt vand, ligesom der skal søges lægehjælp.

Generelt vedrørende pletter

Visse materialer er kendt for at medføre pletter på vinylgulve

Typiske eksempler er:

 • Asfalt og bitumen
 • Pap og træfiberplader (våde)
 • Overførsel af visse brandslukningsvæsker og produkter til vedligeholdelse af gulvtæpper
 • Printfarve fra emballage o.lign
 • Gulvtæpper med gummibagside og gummimåtter
 • Rester fra gummimøbler og vognhjul
 • Skosåler, der er fremstillet af materiale, som giver mærker
 • Varmeskader
 • Visse kemikalier brugt i rengøringsmidler fx fyrretræsolie
 • Plakatmaling og pulvermaling

Rengøringskemikalier og udstyr af høj kvalitet sikrer en effektiv vedligeholdelse og udgør kun en lille andel af vedligeholdelsesomkostningerne.

For virksomheder, som anbefaler deres egne produkter og udstyr til rengøring af Altro-gulve, henvises der til de individuelle Altro-vejledninger til rengørings– og vedligeholdelsesprodukter for yderligere oplysninger

For yderligere vejledning omkring rengøring kontakt Altro på Tel: + 45 36 78 90 33 Fax: + 45 36 77 09 90 e-mail: info@altro.dk www.altro.com/dk

Altro, Altro Stronghold 30, Altro Aquarius, Altro Classic 25, Altro Reliance 25, Altro Atlas 40, Altro Suprema, Altro Walkway 20, Altro Walkway 20 SD, Altro ContraX, Altro XpressLay är varumärken som tillhör Altro Limited.