Modulære vinylgulve Anbefalede rengørings metoder

Altro Ensemble

Last edited: September 2018

Grundlæggende

Det anbefales, at entreprenøren forsyner kunden med rengørings- og vedligeholdelsesanvisninger. Disse kan downloades på www.altro.dk. Korrekt rengøring og vedligehold kan have en afgørende indflydelse på det monterede gulvs holdbarhed. Vi anbefaler, at mængden af vand, der bruges til rengøring, holdes på et minimum (brug kun en let fugtig moppe), og at efterladte vandpytter på gulvet undgås.

Forebyggende foranstaltninger

Tilsmudsning kan reduceres væsentligt ved at forsyne områder, hvor man går ind og ud, med velegnede dørmåtter ved indgangene til bygningerne. Disse bør have en længde på mindst 4-6 skridt.

Bemærk: Der bør altid skelnes mellem klæbende og ikkeklæbende snavs. Ikke-klæbende snavs bør fjernes ved hjælp af en metode til tør-rengøring. Løst støv, for eksempel, kan fjernes ved blot at feje eller bruge en støvsuger med en børste til hårde gulve.

1. Afsluttende rengøring efter montering

Den afsluttende rengøring efter montering må ikke finde sted, før gulvklæbemidlet er fuldstændigt hærdet og ikke tidligere end efter 48 timer. Denne foranstaltning har til hensigt at fjerne al snavs, der er kommet under byggefasen.

Bemærk: Efter behandling er ikke nødvendig.

Altros overfladefinish er 100 % systemer, hvis polymerer er forbundet med slidlaget nedenunder. Dette tykke lag beskytter gulvet permanent. Hvis korrekt og løbende vedligehold samt brug sikres, er der ikke behov for behandling af vores gulve.

2. Rutinemæssig rengøring

Rutinemæssig rengøring bør udføres med et neutralt vaskemiddel, efter vaskes med varmt vand vand. Alternativt kan rutinemæssig rengøring udføres med et andet certificeret rengøringsmiddel i overensstemmelse med vejledningen fra producenten af rengøringsmidlet. Disse produkter må ikke indeholde en substans, der danner en hinde. Skift til et andet rengøringsmiddel kan have en negativ effekt på virkningen af rengøringen. Vi anbefaler at justere rengøringsprocessen ud fra ophobningen af snavs. Den rengøringsmetode, vi anbefaler som standard, er at tørre af i to trin, så snavs og støv bliver fjernet uden aflejringer eller striber.

Maskinrengøring

Brug af en Skuremaskine eller støvsuger er særligt effekt i store bygninger. Vi anbefaler at bruge rengøringsmaskiner sammen med mikrobørstepuder. Til mindre områder anbefales maskiner med høj sugeevne. De bør også være udstyret med en høj sugeevne, uanset om der køres frem eller tilbage.

Bemærk: Rutinemæssig rengøring bør udføres med en mikrofibermoppe i overensstemmelse med producentens vejledning. Generelt anbefaler vi at bruge en moppe med en arbejdsbredde på 40 cm.

3. Grundlæggende rengøring

I tilfælde af at en grundlæggende rengøring bliver nødvendig på grund af for store mænger af snavs, kan rengøringen uden videre udføres i overensstemmelse med anvisningerne fra den respektive rengøringsmiddelproducent.

Pletfjernelse

Pletter og slidmærker fra skosåler og –hæle, som ikke kan fjernes ved rutinemæssig rengøring, kan håndteres ved at bruge passende pletfjernelses- og rengøringsteknikker.

4. Rengøringsprodukter

Vi er ikke ansvarlige for rengørings- og plejeprodukter, der anbefales af producenterne, hvad angår effektivitet og opfyldelse af forventninger. Hvis du har spørgsmål, herunder til forsyningskæder, bedes du kontakte producenten direkte.

Foranstaltninger til at bibeholde tilstand og værdi

Under visse omstændigheder er det muligt at påføre coating på UV-bundne overflader af høj kvalitet på Altros gulve. Du bør imidlertid altid kontakte den respektive rengøringsmiddelproducent, før du påfører en coating, med henblik på potentielle muligheder inden for produkter og teknologier. I visse tilfælde kan brugen af coating føre til ændringer af de fabriksgaranterede egenskaber, f.eks. niveauet af skridsikkerhed, rengøringsspecifikationer og glansniveau. Altro vil betragte alle krav, der kommer på baggrund af sådanne ændringer, som ugyldige.

1. Opretholdelse af værdi i tilfælde af småskrammer

Hvis den overfladecoating af høj kvalitet, der er påført fra fabriksside, viser tegn på slid (f.eks. småskrammer) kan der tages passende foranstaltninger med henblik på at gendanne overfladen og bibeholde værdien af gulvet. I sådanne tilfælde kan overfladerne gendannes med egnet coating.

Du kan finde den seneste udgave af disse ”Monterings- og rengøringsanvisninger” på www.altro.com/dk

Med forbehold for fejl og mangler

For yderligere vejledning omkring rengøring kontakt Altro på Tel: + 45 36 78 90 33 e-mail: info@altro.dk www.altro.com/dk

Altro, Altro Ensemble är varumärken som tillhör Altro Limited