Ett bevis på god hygien

Altro Whiterock FR specificeras ofta för storkök och våtutrymmen eftersom den är tät, hygienisk, lätt att rengöra och snygg. När väggbeklädnaden väljs för renovering är sannolikheten stor att den kommer att ersätta kakel som lätt spricker och rymmer smuts i fogarna. Den goda nyheten är att kaklet inte behöver tas bort - det går bra att installera Altro Whiterock FR utanpå. Det kan faktiskt vara bättre att installera väggbeklädnaden utanpå kaklet än på det som kan finnas under.

Bekymra er inte över om kakelplattorna är glaserade, oglaserade, stora, små eller om de är med eller utan fogmassa. De fungerar bra allihop. Observera bara att lösa kakelplattor måste tas bort och ersättas med plywood eller något annat torrt fodermaterial av motsvarande tjocklek. Om kakelplattan är kraftigt nedsmutsad eller målad, kan den slipas med en slipmaskin med diamantskiva.

Vid arbete i storkök kan nedstängningstiden innebära stora problem för företaget eller serviceinrättningen som använder köket. En installation utanpå kaklet kan därför spara värdefull tid. Det är bara en sak som bokstavligen skulle kunna få er att tappa fattningen när detta görs och det är mycket enkelt: kakelplattorna måste vara rena!

Gör er av med smutsen

När jag säger rent menar jag absolut rent. På kakelplattorna i kök finns det med stor sannolikhet rester av flott eller mat och i badrum kan det finnas rester av schampo, balsam och, ja, faktiskt även av fett från kroppar. På vissa ställen är det självklart, såsom runt handtag och vid hålen i kontaktuttag, men vid stänk kan alla ytor smutsas ner. Om inte smutsen tas bort kommer inte limmet som har strukits på väggbeklädnaden att fastna på kaklet. Resultatet blir att väggbeklädnaden förr eller senare lossnar. Ett avslöjande tecken på detta är en lätt bula i väggbeklädnaden. Om beklädnaden tas bort kommer ni att se att det inte är limmet som är problemet. Det sitter kvar på väggbeklädnaden men har inte fäst ordentligt vid kaklet.

En enkel lösning

Som tur är krävs det ingen särskild utrustning för att rengöra kakel. Vanliga hushållsprodukter är faktiskt det som fungerar bäst, lösningsmedel har en tendens att förångas så snabbt att de inte hinner göra verkan. Jag rekommenderar att kaklet rengörs några gånger och att resterna av rengöringsmedel sköljs bort mellan varje gång. Gå metodiskt till väga när ni tvättar kaklet och rengör det bitvis. Oftast sitter problemet längst ner eller högst upp, dit man måste böja eller sträcka sig för att kunna göra rent. Det behöver dock inte ta så lång tid, bara det görs grundligt.

Vad ska ni nu göra om detta har hänt med den installerade väggbeklädnaden? Om bara en panel är påverkad kan den bytas ut direkt. Om felet sträcker sig över mer än en panel handlar det naturligtvis om ett mer omfattande jobb. Båda fallen innebär ett avbrott i verksamheten för slutanvändaren och ni måste se till att ta bort limmet för att kunna börja om från början, så det bästa är att undvika denna situation.

Som alltid ska ni vara uppmärksamma på hälso- och säkerhetsförfarandena, göra en riskbedömning, alltid använda rätt personlig skyddsutrustning och se till att rummet är adekvat ventilerat när lim och rengöringsmedel används.

Om ni behöver vägledning i det här eller något annat som gäller installation av våra väggbeklädnader, var god kontakta oss på.