Sekretesspolicy

Sekretesspolicy Altro

Senast uppdaterad: december 2023

Överblick

I denna Sekretesspolicy förklarar Vi (enligt definitionen nedan) vilka Vi är, hur Vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad. Vi respekterar skyddet av din integritet och följer strikt de rättsliga kraven på dataskydd. Läs denna policy noggrant för att förstå dina rättigheter gentemot Oss och vårt arbete och tillvägagångssätt för behandlingen av dina personuppgifter.

Denna Sekretesspolicy gäller för alla individer som

 • besöker vår Webbplats på www.altro.com/se (hädanefter kallad "Webbplats"
 • interagerar med Oss (enligt definitionen nedan) genom att använda vår telefonsupport eller på annat sätt, inklusive fysiska möten och andra former av tvåvägskommunikation (t.ex. möten vid evenemang, mässor eller när du kontaktar Oss via e-post eller chatt);
 • är föremål för vår marknadsföring; och
 • blir våra Kunder.

Vi, det vill säga

 • Altro Limited, 00154159, Works Road, Letchworth Garden City i Hertfordshire SG6 1NW, Storbritannien ("Altro Limited")

och

 • Altro Nordic Aktiebolag, organisationsnummer 556189–6340, Flintyxegatan, 4, 213 76 Malmö, Sverige ("Altro Nordic Aktiebolag")

behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"). Altro Limited och Altro Nordic Aktiebolag benämns tillsammans "Vi", "Oss" eller "Altro".

Från tid till annan kan Vi uppdatera denna Sekretesspolicy för att anpassa den till förändrade juridiska eller faktiska omständigheter. Om Vi gör en uppdatering kommer Vi att meddela dig på lämpligt sätt, beroende på ändringens omfattning. Högst upp på sidan kan du se när Vi senast uppdaterade denna Sekretesspolicy.

1. Insamling av personuppgifter när du besöker Webbplatsen

1.1 Personuppgifter som samlas in automatiskt

När du besöker vår Webbplats samlar Vi automatiskt in och behandlar personuppgifter om dig från din enhet.

De uppgifter som Vi samlar in automatiskt kan innehålla personuppgifter såsom din IP-adress, enhetstyp, ditt unika enhetsidentifieringsnummer, webbläsartyp, generella geografisk plats (t.ex. plats på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information.

Detta hjälper oss att göra Webbplatsen användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på Webbplatsen. Dessa uppgifter är tekniskt nödvändiga för att Vi ska kunna visa Webbplatsen för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR).

En del av dessa uppgifter samlas in med hjälp av kakor och liknande spårningstekniker, t.ex. spårningspixlar. För mer information om de kakor Vi använder, de uppgifter Vi samlar in med hjälp av kakor och annan spårningsteknik och den rättsliga grunden för dessa aktiviteter, besök sidan för sekretesspreferenser genom att klicka på kakbannern längst ner på Webbplatsen eller besök Policyförklaring om kakor på Webbplatsen.

1.2 Personuppgifter som du lämnar via Webbplatsen

Registrera dig på Webbplatsen (MyAltro) / Håll dig uppdaterad!

För att få en snabbare och mer skräddarsydd upplevelse på Webbplatsen, t.ex. för att beställa prover och få exklusivt innehåll, kan du välja att registrera dig på MyAltro. De personuppgifter som Vi behandlar inom ramen för MyAltro-registreringen är:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter;
 • Uppgifter om jobb;
 • Land, och
 • Typ av Kund.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 9.

När du registrerar dig för MyAltro kan du också "samtycka till marknadsföring". Vi kommer då att använda dina personuppgifter för att skicka relevanta nyhetsbrev och produkt- och evenemangsuppdateringar till dig via e-post, telefon, videosamtal, sms eller post. Information via e-post kommer endast att skickas med ditt uttryckliga samtycke, vilket vi samlar in genom att du klickar på en länk i bekräftelsemailet (så kallad dubbel opt-in). Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du motsätter dig ytterligare överföring av information (se avsnitt 9 för kontaktuppgifter). Du kan också återkalla ditt samtycke till marknadsföring i ditt MyAltro-konto. Observera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen under tiden före det att Vi mottar återkallandet av ditt samtycke. För sms och e-postmeddelanden kan du återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns i varje e-postmeddelande eller sms du får från oss.

Undersökningar och tävlingar

Från tid till annan samlar Vi in personuppgifter på Webbplatsen genom undersökningar eller tävlingar. Det är frivilligt att delta i sådana undersökningar eller tävlingar. Du kan fritt välja om du vill delta och lämna dina personuppgifter. Dessa uppgifter omfattar kontaktuppgifter och kompletterande information om dina affärsintressen, åsikter och intressen (t.ex. urval av publikationer, arbetsmetoder, åsikter om branschfrågor, feedback på Altros Webbplats osv.). Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar eller för att meddela vinnarna av tävlingar – dina personuppgifter från undersökningar och tävlingar kommer inte att användas i reklamsyfte.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i GDPR. Dina personuppgifter behandlas endast för deltagandet med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt 9. Observera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen under tiden före det att Vi mottar återkallandet av ditt samtycke.

Kontakta Oss via Webbplatsen

Om du vill kontakta Oss med frågor om våra produkter eller tjänster eller för att ge feedback kan du göra detta via e-post, telefon eller via kontaktformuläret på Webbplatsen. Vi kommer att använda alla uppgifter som du tillhandahåller (inklusive ditt namn, din e-postadress och telefonnummer) för att undersöka och lösa din fråga eller ditt klagomål och för att förbättra vår tjänst i framtiden.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt 9. Observera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen under tiden före det att Vi mottar återkallandet av ditt samtycke.

2. Företagssida på Facebook

Altro Nordic Aktiebolag driver en företagssida på Facebook för sina svenska Kunder och använder tjänsten Facebook Insights. Enligt EU-domstolens dom från juni 2018 är Altro Nordic Aktiebolag en "gemensamt personuppgiftsansvarig" i den mening som avses i artikel 26 i GDPR, tillsammans med Meta Platforms, Inc. (tidigare Facebook Inc.). I det följande hittar du information om behandlingen av personuppgifter när du använder denna företagssida.

Altro Nordic Aktiebolag får endast en anonym utvärdering inom ramen för Insights-uppgifter. Dessa uppgifter används endast för analys av det allmänna användarbeteendet för att bättre anpassa Altros erbjudande till Kundernas behov. Någon överföring till tredje part sker inte. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Facebook behandlar dina uppgifter för sina egna kommersiella ändamål. Facebook använder även kakor för detta ändamål. Altro Nordic Aktiebolag vet inte vilka uppgifter Facebook samlar in och i vilket syfte de används. I detta avseende hänvisar Vi till Facebooks sekretesspolicy på: https://www.facebook.com/policy.

Facebook förser oss, som Webbplatsoperatör, med följande personuppgifter för utvärderingsändamål. Observera att detta är anonymiserad och grupperad data:

 • Ålder;
 • Kön; och
 • Bostadsort (land och region eller stad).

Dessutom behandlas följande personuppgifter i anonymiserad form, vad gäller den övergripande användningen:

 • Användningstid;
 • Interaktioner i samband med inlägg (t.ex. reaktioner, kommentarer, klickfrekvens, visningar, delningar);
 • Användningstid för video;
 • Enheter, operativsystem, programvara som används;
 • Användningshistorik (hänvisning till webberbjudanden);
 • Språk;
 • Intressen/ämnen; och
 • Plats för användning.

3. Insamling av personuppgifter från Kunder och potentiella Kunder/kontakter

3.1 Kunder

När du köper produkter från oss hänvisar Vi till dig som en "Kund" och i detta avsnitt förklaras hur Vi behandlar dina personuppgifter i din egenskap av Kund hos Altro.

Din kontakt med Oss och vår kontakt med våra Kunder:

När du kontaktar Oss via e-post eller telefon kommer de personuppgifter du lämnar (t.ex. namn, telefon, e-post, jobbtyp, adress, postnummer och branschtyp) att lagras av Oss för att svara på eventuella frågor du kan ha eller eventuella frågor som Vi behöver lösa med dig angående våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b och f i GDPR.

Vi raderar de uppgifter som samlas in i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter. Observera att ditt återkallande av ditt samtycke till e-postmeddelanden med marknadsföring inte påverkar nödvändiga e-postmeddelanden som Vi skickar till dig i samband med den Kundrelation som Vi har med dig, till exempel för att skicka dig en bekräftelse via e-post för en produkt som du har beställt.

Beställningar och produkter

När du beställer produkter eller prover från Oss kommer Vi att be dig om personuppgifter så att Vi kan behandla beställningen och skicka proverna och produkterna till dig. De personuppgifter Vi behandlar om dig i detta sammanhang inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter;
 • Uppgifter om jobb; och
 • Finansiella detaljer.

Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är nödvändighet för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR.

Hantering av Kundrelationer

När du är Kund hos Altro behandlar Vi dina personuppgifter för att fullgöra Kundavtal, inklusive Kundhantering, Kundadministration, orderhantering, leveranser, fakturering av materiella och immateriella tjänster. De personuppgifter Vi behandlar om dig för dessa ändamål inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter;
 • Uppgifter om jobb; och
 • Finansiella detaljer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är nödvändighet för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR.

Marknadsföring och kommersiella relationer

Där det är tillåtet enligt lag använder Vi dina personuppgifter för att lära Oss mer om dina personliga intressen och för att skicka dig information om våra produkter som kan vara av intresse för dig. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter; och
 • Uppgifter om jobb.

Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR, om du tidigare har köpt liknande produkter från oss.

Evenemang, mässor och möten

Om du besöker Altro på evenemang eller mässor eller om Vi håller ett möte med dig som Kund kan du tillhandahålla Oss ytterligare personuppgifter om dig själv, ditt företag och dina behov. Altro använder dessa personuppgifter som en del av sina affärsregister för att kontakta dig efter våra möten och skicka reklam om våra produkter och tjänster. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter; och
 • Uppgifter om jobb.

Den rättsliga grunden är då artikel 6.1 b och/eller f i GDPR.

Referenser / "Utdrag" av Voice of the Customer (VoiC)

Vi använder Kundreferenser eller ”utdrag” ur din feedback för interna och externa ändamål. Internt använder Vi dessa uppgifter för vår Kundtjänst, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att behandla Kundförfrågningar och åsikter. Externt använder Vi dessa i anonym form på våra sociala mediekanaler som Xing eller LinkedIn samt på Webbplatsen för att visa kvoter och analyser, till exempel:

 • Vilka "utdrag" som kommer från vilka områden (t.ex. delstat) och från vilka Kunder (t.ex. yrkesgrupp) samt innehållet i "utdragen";
 • Trender; och
 • Resultat av "utdrag".

De personuppgifter Vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Företagsnamn; och
 • Din kommentar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR.

I vissa fall kommer Vi att genomföra fallstudier för specifika projekt. För dessa kommer Vi att fråga om Vi kan använda dina bilder, kommentarer och liknande för att visa hur Vi har arbetat i ett partnerskap med dig och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Denna information kommer att användas i våra marknadsföringskanaler, inklusive, men inte uteslutande, Webbplats, sociala medier, e-post och tryckt litteratur. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Ditt namn;
 • Befattning och företag; och
 • Din kommentar.

Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till publicering av dina personuppgifter (se avsnitt 9 för kontaktuppgifter). Observera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen under tiden före det att Vi mottar återkallandet av ditt samtycke.

3.2 Potentiella Kunder/kontakter

Din kontakt med Oss som potentiell Kund

När du kontaktar Altro via e-post eller telefon för att få veta mer om våra produkter och tjänster för att eventuellt bli Kund hos Oss, kommer de personuppgifter du lämnar (t.ex. namn, telefon, e-postadress, jobbtyp, adress, postnummer och branschtyp) att lagras av Oss för att kunna svara på dina frågor. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter; och
 • Uppgifter om jobb.

Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 b och f i GDPR.

Beställning av prover

När du beställer prover från Oss kommer Vi att be dig om dina personuppgifter så att vi kan behandla beställningen och skicka proverna till dig. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter; och
 • Uppgifter om jobb.

Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 b i GDPR.

Marknadsföring och kommersiella relationer

Där det är tillåtet enligt lag använder Vi dina personuppgifter för att lära Oss mer om dina personliga intressen och för att skicka dig information om våra produkter som kan vara av intresse för dig. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter; och
 • Uppgifter om jobb.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare utskick av marknadsföringsmaterial (se avsnitt 9 för kontaktuppgifter). Observera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen under tiden innan Vi mottog återkallandet av ditt samtycke. För sms och e-postmeddelanden kan du återkalla ditt samtycke till att ta emot information genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns i varje e-postmeddelande eller sms som du har fått från oss.

Evenemang, mässor och möten

Om du besöker Altro på evenemang eller mässor eller om Vi har ett möte med dig kan du tillhandahålla Oss ytterligare personuppgifter om dig själv, ditt företag och dina behov. Altro använder dessa personuppgifter som en del av sina affärsregister för att kontakta dig efter våra möten och skicka reklam om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke. Den rättsliga grunden är då artikel 6.1 a i GDPR. De personuppgifter Vi behandlar om dig inkluderar:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter; och
 • Uppgifter om jobb.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare utskick av marknadsföringsmaterial (se avsnitt 9 för kontaktuppgifter). Observera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen under tiden före det att Vi mottar återkallandet av ditt samtycke.

4. Mottagare av personuppgifter från oss

Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till följande kategorier av mottagare:

 • våra koncernföretag för ändamål som är förenliga med denna policy. Altro vidtar försiktighetsåtgärder för att endast tillåta åtkomst till personuppgifter för de anställda som har ett legitimt affärsbehov av åtkomst och med ett avtalsenligt förbud mot att använda personuppgifterna för något annat ändamål;
 • våra tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer och partners som utför databehandling åt Oss. Detta inkluderar upplysningar för att stödja Oss inom områden som redovisning, IT-plattformshantering eller supporttjänster, infrastruktur- och applikationstjänster, marknadsföring, dataanalys;
 • behörig brottsbekämpande myndighet, tillsynsmyndighet, federal myndighet, domstol eller annan tredje part, om Altro anser att utlämnande är nödvändigt (i) för att följa tillämplig lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen;
 • potentiella köpare (och deras ombud och rådgivare) i händelse av köperbjudanden, fusioner eller förvärv av delar av vår verksamhet, under förutsättning att Altro informerar köparen om att de endast får använda personuppgifter för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy; och,

alla andra tredje parter för vilka Altro har fått ditt samtycke.

5. Internationella dataöverföringar

Länder utanför Europeiska unionen (”EU”) (och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ”EES”) hanterar skyddet av personuppgifter på ett annat sätt än länder inom EU. Databehandling utanför EU är endast tillåten om den skyddsnivå för dina uppgifter som garanteras av GDPR upprätthålls även utanför EU. Våra servrar finns i Storbritannien och Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter uteslutande i EES och Storbritannien.

I den mån Vi behandlar uppgifter i ett tredje land – dvs. utanför EU eller EES – eller behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organ eller företag utanför EU eller EES, sker detta endast i enlighet med legala krav. Om Vi vid någon tidpunkt behöver överföra dina personuppgifter till en part utanför EES vidtar Vi särskilda åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i tredje land lika säkert som inom EU. Vi överför därför endast dina uppgifter till tredje land om Vi antingen har ditt uttryckliga samtycke till att göra det, eller om detta krävs enligt avtal eller lag. Gentemot tjänsteleverantörer i tredje land tillämpar Vi de standardavtalsklausuler som tillhandahålls av EU-kommissionen.

Webbplatsvärden är i Storbritannien, men Vi använder tjänster från följande amerikanska företag:

 • Adobe Inc.: Vi använder Adobes Marketo Engage-programvara för automatiserad marknadsföring för att spåra Kundbeteende för att skicka mer skräddarsydd e-postkommunikation till dig, där Vi har ditt samtycke till att göra det. Se vår Policyförklaring om kakor för mer information om hur Marketo använder kakor för att förbättra Kundupplevelsen.

6. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk eller röjande, obehörig ändring eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. De åtgärder Vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med att behandla dina personuppgifter.

7. Lagring av dina uppgifter

Vi kommer att behålla personuppgifter som Vi samlar in från dig där Vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig om du är vår Kund eller för att följa gällande lag-, skatte- eller redovisningskrav).

När Vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer Vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer Vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om våra datalagringsperioder kan du kontakta Oss genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna nedan.

8. Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter kan du utöva följande rättigheter:

 • Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina uppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Dessutom kan du begära portabilitet av dina personuppgifter;
 • Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" eller "opt-out" som visas i varje e-postmeddelande med marknadsföring som Vi skickar till dig. För att invända mot andra former av marknadsföring (till exempel via post eller telefon), vänligen kontakta Oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan;
 • Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling av personuppgifter som utförs fram till återkallandet av ditt samtycke, och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som baseras på en annan rättslig grund än ditt samtycke; och
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet:
  • Kontaktuppgifter till ICO, Storbritanniens dataskyddsmyndighet, finns här.
  • Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheter inom EES finns här.
  • Kontaktuppgifter till den myndighet, IMY, som ansvarar för Sverige hittar du här.

För att utöva samtliga ovanstående rättigheter, vänligen kontakta Oss med hjälp av de alternativ som anges i avsnitt 9 nedan. Vi ber om förståelse för att Vi först kan kräva att du bekräftar din identitet för att Vi ska kunna behandla din begäran.

Vi kommer att behandla och uppfylla dina förfrågningar för att tillämpa dina rättigheter enligt beskrivningen ovan i enlighet med lag.

9. Kontakt

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy, eller om du har frågor och klagomål angående tillämpningen av dina rättigheter, vänligen kontakta Oss via e-post på mydata@altro.com.