Sekretesspolicy

Altros sekretessregler

Senast ändrad: augusti 2019

Översikt

Dessa sekretessregler beskriver hur vi hanterar eller avser att hantera dina personuppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter i samband med eller för användning:

 • på vår webbplats www.altro.se ("webbplatsen");
 • eller i Altros app ("appen");
 • telefonsamtal mellan dig och oss samt
 • alla andra interaktioner, inklusive fysiska möten och annan form av kommunikation mellan dig och oss (t ex vid evenemang, mässor, utställningar, möten eller vid kommunikation via e-post eller webbplatschatten)

Altro förbinder sig att skydda och respektera ditt privatliv och att följa alla tillämpliga dataskyddslagar. Dessa sekretessbestämmelser fastställer grundvillkoren, enligt vilka alla personuppgifter som vi samlar in från eller om dig, eller som du överlämnar till oss, kommer att behandlas av oss. Läs följande text noggrant för att säkerställa att du förstår våra avsikter och vår praxis i fråga om dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. När vi samlar in information om dig via vår webbplats eller vår app är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter Altro Limited of Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, med organisationsnummer 00154159. När vi samlar in information om dig direkt via våra verksamheter i Sverige och Norden, eller om vi använder uppgifterna för att leverera våra produkter och tjänster till dig i Sverige eller Norden, är dataskyddsansvarige för dina personuppgifter Altro Nordic AB, Box 9055, Flintyxegatan 4, 200 39 Malmö, Sverige.

Vi kan välja att emellanåt uppdatera de här sekretessreglerna för att anpassa dem till rättsliga, tekniska eller affärsmässiga förändringar. När vi uppdaterar våra sekretessregler kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig om det, beroende på hur viktiga ändringarna är. Vi kommer att försäkra oss om att vi har ditt samtycke vid alla väsentliga ändringar av våra sekretessregler om och när det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar. Du kan se när de här sekretessreglerna sist uppdaterades längst upp på sidan.

1. Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats eller vår app kan det hända att vi automatiskt samlar in och använder uppgifter om dig, som har samlats in från din enhet med hjälp av kakor eller liknande kartläggningsteknik såsom pixeltaggar. För mer information om kakor och teknik för kartläggning eller spårning, som vi använder på vår webbplats eller (i vår app), samt hur vi hanterar kakorna, kan du läsa i vår Policyförklaring om kakor.

2. Information som du lämnat ut frivilligt

Du kan frivilligt lämna ut dina personuppgifter på något av följande sätt:

 • Anmälan till vårt nyhetsbrev: På vår webbplats frågar vi om du vill ”Prenumerera” för att få information från oss skickad till dig. Om du anger dina personuppgifter i den här rutan kommer vi att använda dem för att skicka de senaste fallstudierna, evenemangs- och produktnyheterna via e-post, telefon, sms eller vanlig post. Du kan när som helst avanmäla nyhetsbrevet genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10.
 • Beställning av prover och produkter. Vi kommer att fråga dig om dina personuppgifter när du beställer prover och produkter, så att vi kan behandla din beställning och leverera proverna och produkterna till dig. Om det tillåts enligt lag kan vi välja att använda dina kontaktuppgifter för att fråga om dina önskemål och skicka information om produkter som du kanske kan vara intresserad av. Om du vill veta mer om detta kan du läsa mer i avsnitt 4.
 • Undersökningar och tävlingar. Emellanåt kan vi via vår webbplats efterfråga viss information från våra användare via undersökningar, tävlingar eller för en viss tjänst (t ex nyhetsbrevet). Att delta i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivilligt – du väljer själv om du vill delta och svara på våra frågor. Den information som efterfrågas inbegriper kontaktuppgifter och information om dina yrkesmässiga intressen, åsikter och preferenser (tex val av publikationer, arbetsrutiner, åsikter i branschrelaterade frågor eller återkoppling om Altros webbplats). Vi kommer bara att använda kontaktuppgifterna för att administrera svaren och för att meddela vinnare i våra tävlingar – vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter från undersökningar eller tävlingar för några andra syften.
 • Webbplats-, produkt- och bloggkommentarer och -återkoppling. För att du ska kunna lägga upp en kommentar på vår webbplats måste du ange minst ditt namn och din e-postadress, som vi behöver för våra kvalitetskontroller.
 • Kontakta oss. Du kanske emellanåt vill komma i kontakt med oss för att ställa frågor eller reklamera en av våra produkter eller tjänster. Du kan kontakta oss via e-post, telefon, vårt kontaktformulär som finns på webbplatsen eller genom att använda chattverktyget Olark på vår webbplats som tillhandahålls av Habla Inc i USA. Vi kan använda de uppgifter som du har lämnat (t ex namn, e-postadress, telefonnummer) för att utreda, besvara och lösa din fråga eller reklamation och för att förbättra våra tjänster inför framtiden.
 • Evenemang, utställningar och möten. När du besöker oss på ett event eller en utställning, eller när vi möter dig, kan du lämna dina kontaktuppgifter och annan information om dig själv, din verksamhet och dina önskemål. Vi kommer att använda informationen som en del i vårt affärsregister för att kontakta dig efter ett möte och skicka marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster om du ber oss om det eller om lagen tillåter oss att göra det.

3. Hur vi använder dina uppgifter

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på vilken typ av personuppgifter det gäller och i vilken kontext vi samlar in dem.

Vi samlar vanligtvis enbart in personuppgifter från dig i de fall vi behöver uppgifterna för att ingå ett avtal med dig, eller där behandlingen är i vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter, eller där vi har fått ditt godkännande. I vissa fall kan vi även ha en juridisk skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller av annan anledning behöva personuppgifterna för att skydda dina eller en annan persons grundläggande intressen.

I de fall vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen gör vi normalt detta för att vi ska kunna driva vår webbplats och app och för att kommunicera med dig i syfte att tillhandahålla våra tjänster. I fråga om våra legitima intressen gäller det till exempel för att svara på dina frågor, förbättra vår webbplats och app, för marknadsföringssyften eller för att kartlägga eller förhindra olaglig verksamhet. Vi kan även ha andra legitima intressen och vi kommer att informera dig om vilka de är, när så är lämpligt.

I de fall du har lämnat dina kontaktuppgifter på något av de sätt som beskrivs i avsnitt 2 kommer vi att använda dem för att kommunicera eller skicka marknadsföringskommunikation via telefon eller post, men även via e-post, om du tidigare har lämnat ditt godkännande eller om lagen tillåter oss att göra det. Du kan när som helst välja att inte länge ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avanmälningslänken, som du hittar längst ned i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 10.

Om vi ber dig att lämna ut personuppgifter för att uppfylla en rättsligt förpliktelse eller för att komma i kontakt med oss kommer vi att meddela dig om det vid den relevanta tidpunkten och informera dig om, ifall det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna eller inte (liksom vilka möjliga följder det kan få om du inte lämnar ut dina personuppgifter).

Om vi dessutom skulle samla in och använda dina personuppgifter mot bakgrund av våra legitima intressen (eller någon tredje parts) kommer vi att informera dig om vilka dessa legitima intressen är vid den relevanta tidpunkten.

4. E-postmeddelanden

Som angavs ovan kan det hända att vi skickar marknadsföringskommunikation eller nyhetsbrev till dig via e-post, antingen där du har gjort ett aktivt val att godkänna det eller där vi har rätt att göra det enligt lag.

Om du vid någon tidpunkt i framtiden inte längre vill få dessa e-postmeddelanden kan du använda avanmälningslänken som du hittar längst ned i varje mejl eller kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 10.

Även om du har valt att inte ta emot marknadsföringskommunikation kan vi emellertid fortfarande behöva skicka e-postmeddelanden om våra tjänster, t ex en beställningsbekräftelse för en produkt som du har beställt.

5. Telefonsamtal

När du ringer Altro kan ditt samtal komma att spelas in för utbildnings- eller kvalitetssäkringssyften. Vi kommer enbart att göra det för att säkerställa att personalen på vårt kundcenter gör ett bra jobb, så att vi kan erbjuda dig högsta möjliga kundservicenivå. Vi använder inte inspelade samtal för några andra ändamål än detta.

6. Utlämning av dina uppgifter

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part.

Vi kan välja att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • till tredje parts tjänsteleverantörer som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (t ex support för vår webbplats och app eller för att förstärka säkerheten på webbplatsen och i appen. Till våra tjänsteleverantörer räknas våra koncernbolag samt företag utanför koncernen;
 • till våra koncernbolag om de skulle behöva använda dina personuppgifter för att vi och de ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig – till exempel om ni är en global logistikkund som behöver support från våra kontor i olika länder för era verksamheter;
 • till varje behörigt brottsbekämpande organ, tillsynsmyndighet, statligt organ, till varje behörig domstol eller tredje part där vi tror att en utlämning av uppgifter är nödvändig (i) på grund av tillämplig lag eller bestämmelse (ii) för att utöva, upprätthålla eller försvara våra juridiska rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller en annan persons grundläggande intressen;
 • till en potentiell köpare (och dess ombud och konsulter) i samband med ett föreslaget köp, en fusion eller ett förvärv av någon del av verksamheten, under förutsättning att vi informerar dessa köpare om att de endast får använda dina personuppgifter för de syften som anges i sekretessreglerna;
 • till våra juridiska eller andra professionella konsulter så att de kan ge oss råd och till våra försäkringsgivare och försäkringsmäklare i händelse av en fordran eller för att behandla och administrera våra försäkringspolicyer;
 • till alla andra personer som har ditt godkännande att lämna ut uppgifterna.

Våra servrar finns i Storbritannien och vi lagrar och behandlar vanligtvis dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Om vi vid något tillfälle skulle behöva göra en oplanerad eller en löpande överföring av dina personuppgifter utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att se till att informationen får samma skyddsnivå som om den hade stannat inom EES, t ex genom att ingå särskilda avtal om dataöverföring genom att använda de standardavtalsklausuler, som har godkänts av EU-kommissionen eller genom att åberopa certifieringssystem som skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Servrarna till vår webbplats och app finns i Storbritannien, men vi använder även tjänster från följande företag som finns i USA:

 • DotMailer som tillhandahåller e-posttjänster till oss så att vi kan skicka e-post till dig
 • Olark från Habla Inc i webbplatsens chattverktyg

Samtliga av dessa tjänsteleverantörer finns i USA och EU och innehar certifiering enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

Om du vill veta mer om hur det går till när dina uppgifter flyttas utanför EES-området kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 10.

Om du tillåter att kakor används när du besöker vår webbplats eller app kan det hända att dina uppgifter kommer att användas av andra företag, som Facebook och Google. Du kan hitta mer information om de andra företagen som kanske har tillgång till dina personuppgifter genom din användning av webbplatsen och vår app i vår policyförklaring om kakor, som även beskriver hur du avaktiverar kakor.

7. Dina uppgifters säkerhet

Vi tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olämplig användning eller utlämning, otillåten ändring, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att ingen webbaserad plattform är 100 % säker och vi inte kan hållas ansvariga för obehörig eller oavsiktlig åtkomst, som ligger utanför vår kontroll.

Om vi blir medvetna om en säkerhetsöverträdelse kopplad till dina personuppgifter kommer vi att vidta åtgärder för att omgående utvärdera och åtgärda överträdelsen. Där det är lämpligt och i enlighet med våra rättsliga förpliktelser kan vi även välja att vidta åtgärder för att informera dig om säkerhetsöverträdelsen, särskilt i de fall där vi tror att den kan innebära en hög risk för dina fri- och rättigheter.

8. Lagring av dina uppgifter

Vi tillämpar en generell regel om att endast lagra personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla syftena, för vilka de samlades in. Under vissa omständigheter kan vi dock välja att behålla personuppgifter under längre tidsperioder, exempelvis under de omständigheter där vi är skyldiga att göra det för att uppfylla rättsliga, skattemässiga eller redovisningsmässiga krav.

Under vissa särskilda omständigheter kan vi även behålla dina personuppgifter under längre tidsperioder för att ha ett fullständigt register över dina kontakter och affärsförbindelser med oss vid en eventuell reklamation eller om ett problem skulle uppstå.

Om vi inte har något legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem. Ifall det inte skulle vara möjligt (t ex därför att dina personuppgifter har lagrats i ett arkiv med säkerhetskopior) kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling, tills det är möjligt att radera dem.

9. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

 • Om du vill få åtkomst till, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10.
 • Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Som nämndes ovan kan du alltså utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna i avsnitt 10.
 • Du har rätt att när som helst välja att inte längre ta emot den marknadsföringskommunikation, som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken ”Avanmäl” eller ”Välj bort” i de marknadsföringsmejl, som vi har skickat till dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (som marknadsföring via post eller telefonförsäljning) kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 10.
 • Om vi har samlat in och behandlat dina kontaktuppgifter med ditt samtycke har du på samma sätt rätt att när som helst återta ditt samtycke. Att återta ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten i den databehandling, som vi har genomfört före ditt återtagande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter, som genomförs med åberopande av andra lagenliga grunder för databehandling än samtycke.

Vi kommer att svara på och hantera alla frågor som du kan ha om de rättigheter som beskrivs ovan i enlighet med gällande dataskyddslagar. Förutom vad som anges ovan har du rätt att inlämna klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten: datainspektionen@datainspektionen.se och dataskyddsmyndigheten i Storbritannien: The Information Commissioner's Office. Vi vill dock gärna försöka åtgärda alla eventuella frågor kopplade till vår användning av dina personuppgifter eller utövandet av dina rättigheter och vi ber dig därför att först vända dig direkt till oss för att försöka lösa problemet tillsammans med oss.

Om du skulle ha några frågor om någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Observera att vi kan begära bevis på din identitet, och vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där lagen tillåter det, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller överdriven.

10. Kontakta oss

Om du skulle ha några frågor om dessa sekretessbestämmelser eller några frågor eller klagomål om hur dina kontaktuppgifter används, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på mydata@altro.com.