Så minskar du risken för fallolyckor i köksmiljöer

Visste du att i Sverige skadade sig under 2017 hela 70 000 personer så pass allvarligt, till följd av fallolyckor, att de fick läggas in på sjukhus? Här kommer fem värdefulla tips till hur du, redan från starten, minimerar risken för fallolyckor inom hotell och restaurang.

Fallolyckor kostar samhället omkring en miljard varje år och är ett stort samhällsproblem. Och enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån utgör fall-, glid-, och snubbelolyckor den vanligaste anledningen till skador i alla branscher från tung industri till kontorsarbete.

Även ett litet fel kan stå dig dyrt

Anställda inom hotell- och restaurangbranschen är i allra högsta grad utsatta under en arbetsdag. Detta då vatten, olja eller fett som spills på köksgolvet kan öka halkrisken till mer än en av tjugo. Det visar tester utförda av golvtillverkaren Altro.

-Även om man prioriterar att minska risken för att falla, glida eller snubbla kan även ett litet fel bli kostsamt när olyckan väl är framme. Spilld mat och dryck, mattor som rivits upp, hål och rispor i golven samt dålig belysning är ingredienser i en farlig cocktail i många moderna kök, förklarar Altros nordiska försäljningschef Michael Persson.

Av den anledningen kommer han därför med några värdefulla tips och råd till projekterande, facility managers, driftansvariga och andra beslutningstagare med ansvar för inredningen av restauranger och professionella kök:

Se till att golven erbjuder den stegsäkerhet som krävs

När man glider på ett golv beror det på att man inte har ett stadigt grepp mellan skon och det underlag som man går på. Ytor som ofta utsätts för vatten, fett, olja eller liknande innebär en större halkrisk. Altro har därför utvecklat det stegsäkra golvet Altro Stronghold 30 / K 30.

Golvet erbjuder Altros högsta nivå av stegsäkerhet (PTV ≥ 55, R12) och minskar halkrisken till en på miljonen, även när det spills vatten, olja eller fett på golvet. Det gör Altro Stronghold 30 / K30 ideellt för köksmiljöer.

- Oavsett vilket behov riskbedömningen visar så finns det ett golv som löser uppgiften, om det så är ett specialgolv, stegsäkert golv eller ett slätt vinylgolv till miljöer med låg halkrisk, understryker Michael Persson.

Välj golv som behåller stegsäkerheten genom hela livslängden

Golv i restauranger, caféer och barer utsätts för flera skor under dagens lopp. Och väljer man ett stegsäkert golv för att minska halkrisken är det avgörande att stegsäkerheten inte slits bort med tiden.

- Här ska man välja stegsäkra golv som behåller stegsäkerheten genom hela livslängden och försäkra sig om att få dokumentation från tillverkaren som styrker att stegsäkerheten bevaras även efter att golvet används och utsätts för slitage, låter det från Michael Persson.

Rengör och underhåll golven regelmässigt efter tillverkarens anvisningar

Även de mest stegsäkra golven kan vara farliga att färdas på om de inte underhålls ofta och hänsynsmässigt. Rengöringsmedel, vax och andra förseglingsmedel kan alla påverka stegsäkerheten, precis som fel rengöringsprocedurer kan skapa en onödig säkerhetsrisk.

- Här kan man göra mycket både för säkerheten och hygienen i köket, när man följer tillverkarens anvisningar om rengöring och underhåll, tillägger Michael Persson.

Säkra släta, smidiga övergångar mellan golv

I motsättning till vad man skulle kunna tro så är en upphöjd barriär inte det enda sättet att förbinda två angränsande golvytor på. Dessutom ökar nivåskillnader risken att man snubblar eller faller, precis som det kan förhindra fri rörlighet över golvet. Nivåskillnaden kan därutöver både härstamma från själva inredningen och bero på golvets ålder där exempelvis fukt kan skapa bubblor i golvbeläggningen.

Sömlösa övergångar som bland annat kan uppnås med hjälp av värmesvetsning, betyder att golven blir lättare att röra sig på, samtidigt som de skapar ett enhetligt utseende och minskar risken att falla.

Använd kontraster i ljusreflektion för att skapa tydlig identifikation

Ljusreflektionsvärden (LRVer) och de funktionella och designmässiga skillnaderna man kan skapa med hjälp av dem glöms ofta bort. LRV mäter ljuskontrasten på en skala från 0 till 100 där 0 är mörkt och 100 är ljust.

- När man designar en restaurang kan man exempelvis använda kontrasterande LRVer till att uppmärksamma folk på nivåskillnaderna i golvet, så att man minskar risken för fallolyckor när lokalen är fylld med folk som inte känner till inredningen i förvägen. Men det ska göras på rätt sätt, och här bör man gå efter 30 poängs skillnad i LRV för golv, väggar och tak för att säkra bästa möjliga effekt, avslutar Michael Persson.