Cirkulær økonomi

Cirkulaer Okonomi

Cirkulær økonomi som afgørende løsning

Vi ønsker ikke at være en producent, hvor vi ‘tager, producerer, forbruger og smider væk‘. Vores styrke er at bruge, genbruge og genanvende, mens vi arbejder inden for retningslinjerne for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi er en økonomisk model, som bygger på at sikre en bedre styring af jordens ressourcer, og bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes.

I december 2015 lagde EU-kommissionen en pakke for cirkulær økonomi frem med det formål at bidrage til øget vækst, jobskabelse, forsyningssikkerhed og miljøgevinster i Europa gennem reduceret affaldsdannelse, øget genanvendelse og ressourceeffektivitet.