Vision

Vores bæredygtighedsvision:

Vi er forpligtet til at reducere vores CO2-aftryk, øge vores bæredygtighedsaktiviteter og forbedre vores miljømæssige, sociale og etiske præstationer.

Vigtigste mål for 2030:

For at demonstrere vores engagement i at reducere vores CO2-belastning og øge vores bæredygtighedsaktiviteter arbejder vi hen imod centrale mål inden 2030. Disse er:

Reduktion af vores CO2-aftryk

At mindske vores CO2-aftryk på alle vores faciliteter og produktion betydeligt gennem en kombination af øget effektivitet og vedvarende energi.

Virksomhedens sociale ansvarlighed

At have en positiv indvirkning på samfundet som helhed og på de samfund, vi arbejder i.

Genbrug

At tilbyde cirkulære økonomiløsninger og limfri muligheder i vores produktsortimenter til gulve og vægge.

Produktformulering

At opnå 30 % genanvendt indhold og indhold af biobrændsel i vores produktportefølje.