Miljømærkning, certifikater og medlemskab

Vi har tillid til, at vores brancheorganisationer holder os opdaterede med vigtige branchetendenser, ny lovgivning og teknologiske fremskridt.

Altro fremstiller produkter, der kvalificerer sig til kreditering eller certificering i internationale programmer for grønt byggeri.

GBR Golvåtervinning

GBR Golvåtervinning er den svenske gulvbranches indsamlingssystem af installationsaffald. Størstedelen af affaldet bliver formalet til granulat og blandet med nye råmaterialer til produktion af nye gulvbelægninger. Det resterende affald går til energiudnyttelse. Der må ikke sendes affald til deponering. Hele 436 tons affald blev indsamlet i 2021. Hvert kg genanvendt plastaffald svarer til en reduktion af kuldioxid på 2 kg, hvilket giver en samlet CO2-besparelse på 872 tons i 2021.

Autoriseret gulvleverandør - Golvbranschen GBR

Altro er en certificeret gulvleverandør i GBR, den svenske brancheorganisation, der repræsenterer Sveriges bedste gulvlæggere, forhandlere og ikke mindst leverandører af gulvbelægninger.

Autorisationen betyder, at virksomheden arbejder i overensstemmelse med en dokumenteret kvalitetsplan, miljøplan og arbejdsmiljøplan og følger udviklingen i branchen for at imødekomme kundernes krav, ønsker og behov med viden og kompetence.

Miljøvenlige gulvbelægninger

Alle godkendte gulvfirmaer arbejder efter en dokumenteret miljøplan, der har til formål at optimere energiforbruget og spare ressourcer. GBR-akkrediteringen betyder meget for den svenske gulvbranche. Den følger ISO-metoden og omfatter kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.


M1-certifikat

M1-klassificeringen angiver, at byggematerialer opfylder de strengeste emissionsklassifikationer for indendørs luftkvalitet. M1-klassificeringen angiver, at byggematerialerne opfylder de mest krævende emissions- og lugtklassificeringer. M1-klassificeringen omfatter kriterierne VOC-niveauer, formaldehyd, ammoniak og lugt.


SundaHus

Den svenske konsulentvirksomhed SundaHus tilbyder struktureret forvaltning af materialeinformation i byggebranchen, der fokuserer på at forbedre kvaliteten af indeklimaet. I dag er SundaHus en førende aktør inden for sundheds- og miljøvurderinger af byggematerialer.

SundaHus tilbyder sikkerhed til bygherrer, både nu og i fremtiden, gennem en bred vifte af tjenester til miljøbevidste materialevalg. Med et webbaseret system og kvalificeret rådgivning er SundaHus en omfattende løsning til en systematisk indsats for at udfase farlige stoffer i løbet af en bygnings livscyklus.


DGNB

Certificeringssystemet DGNB anvendes til at evaluere bæredygtigheden af byggeri, bygninger og byudvikling i Danmark.


BASTA

BASTA er den svenske gulvbranches eneste uafhængige miljøvurderingssystem for byggematerialer. Formålet med BASTA er at udfase stoffer med farlige kemiske egenskaber fra byggematerialer og at bidrage til Sveriges nationale miljøkvalitetsmål: et giftfrit miljø.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Altro Danmark er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som er en non-profit medlemsorganisation sat i verden for at fremme bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen.

Sammen med sine medlemmer kæmper Rådet for Bæredygtigt Byggeri for at udvikle en bygge- og ejendomsbranche, der skaber sunde og holdbare byer og bygninger med mindst mulig klimapåvirkning og træffer bæredygtige valg.

BVB Byggvarobedömningen

Byggvarubedömningen er en svensk forening, der vurderer og giver oplysninger om byggerelaterede produkter ud fra deres kemiske indhold og miljøpåvirkning i lproduktets levetid. De arbejder på at fremme produktudvikling i retning af et giftfrit og godt byggemiljø og ansvarlige forsyningskæder.