Altro diskuterar funktionell design i vår senaste podcast

I vår senaste podcast diskuterar vi vad funktionell design betyder för oss på Altro.