Att falla kan förändra hela livet

Alla har hört uttrycket ”att halka på ett bananskal” och på nätet kan man hitta tusentals filmklipp som visar folk som faller eller snubblar, vilket vi ofta skrattar högt åt. Verkligheten är dock inte lika komisk - i Sverige skadade sig under 2017 hela 70 000 personer så pass allvarligt, till följd av fallolyckor, att de fick läggas in på sjukhus.

Förutom det mänskliga lidandet kostar fallolyckor samhället omkring en miljard varje år, och är ett stort samhällsproblem. Man kan inte skydda sig från allt men det är dags att arbetsplatser och institutioner ser till att ta problemet på allvar, och vanliga släta golv räcker inte. Tester från Altro visar att man med säkerhetsgolv som har rätt beläggning för det specifika ändamålet kan minska antalet halkolyckor från en på 20 till en på miljonen - siffror som talar sitt tydliga språk. Det borde vara självklart att man värnar om grupper som är mer utsatta när det gäller just halkolyckor. Äldre personer och anställda i restaurangbranschen och omsorgssektorn lider större risk än andra att halka och skada sig.

Farozoner

Våtrum och kök är typiskt platser, där tvål, schampo och matvaror gör risken att halka större. Dessutom råder det ofta ett högt tempo i t.ex. storkök och det är lätt att glida på klacken när man skyndar sig för att få arbetet utfört i tid. Golvproducenten Altro har genom årtionden testat golvbeläggningars förmåga att förhindra halkolyckor, och det man har kommit fram till talar sitt tydliga språk: om man inte ser till att välja säkerhetsgolv med specialbeläggning, så väntar olyckorna runt hörnet.

Michael Persson, som är nordisk försäljningschef för Altro, reder ut begreppen:

- Våra tester visar att risken att halka på golv där någon har spillt mjölk eller schampo är 20 gånger större, vilket inte bara gäller för vanliga vinylgolv utan även för så kallade halkfria golv. Vad våra tester också visar med all önskvärd tydlighet, är att om man ser till att välja rätt sorts säkerhetsgolv som passar för det aktuella området så kan man reducera antalet olyckor från en på 20 till en på miljonen.

Rätt golv till rätt ändamål

Många års innovation och utveckling har resulterat i Altros halkfria säkerhetsgolv som är specialanpassade för olika typer av utrymmen. I våtrum som t.ex. badrum, duschutrymmen och omklädningsrum är Altro Aquarius det givna valet och i köksmiljöer är det ”Altro Stronghold” som gäller. Att välja rätt är att värna om folks väl och ve.