Att arbeta mot klockan

Limfria golv är ett bra alternativ när installationen måste gå fort, säger Michael Persson, Altros försäljningschef i Sverige och Danmark.

Det finns fler alternativ än någonsin att välja mellan när det gäller limfria golv. Det finns också många skäl att välja just limfritt, inte minst inom vården, där man inte kan stänga av avdelningar och korridorer under lång tid, utan installationstiden måste vara kortast möjlig.

Det finns naturligtvis många faktorer att tänka på när det gäller att välja golv inom vården. Frågor som hygien, säkerhet, hållbarhet, och valuta för pengarna är alla viktiga. Men när man inte kan tillåta långa stilleståndstider för golvinstallationen kan limfria golv vara den perfekta lösningen.

"Oavsett om säkerhet eller utseende är högst prioriterat finns det många golvalternativ som är lämpliga för ytor med både låg- medelhög eller hög halkrisk där man slipper kompromissa med säkerhet, prestanda, hygien eller estetik. Faktum är att våra limfria golvalternativ har samma garantier och stegsäkerhet som du förväntar dig av ett Altrogolv," säger Persson.

Limfria golv kan installeras direkt på ett fuktigt undergolv eller på ett nytt betonggolv med upp till 97% relativ fuktighet. Det betyder att man inte behöver vänta på att substratet torkat. Det är viktigt, särskilt vid nya byggprojekt där ytfinishen är det sista man gör, och tiden är knapp. Installationen är också snabbare eftersom man inte använder någon fuktspärr och undergolvet får andas.

"Våra limfria golv ligger platt och beter sig precis som traditionellt lagda golv. Kanter och fogar tejpas med dubbelhäftande och fukttolerant tejp. Golvet kan läggas på underlag som kakel eller flagad färg, något som också sparar både tid och pengar i förarbetet. Det kan t.o.m. läggas på undergolv med golvvärme. Eftersom man slipper vänta på några torktider kan man kan lägga, svetsa och använda golvet på en och samma dag. Dessutom slipper man förstås limlukten som kan vara nog så besvärande i vårdmiljöer," fortsätter Persson.

Om man behöver komma åt undergolvet, t.ex. om man råkat ut för vattenskada är det enkelt att lyfta upp golvet. Eventuella skador på själva golvet kan lätt repareras genom att skära bort den skadade delen, ersätta med en ny och svetsa.

"Skaderisken med ett limfritt golv är inte större än med ett limmat. Vi har jämfört vårt limfria säkerhetsgolv med ett limmonterat och kunde konstatera att båda håller lika bra utan att det bildas några ryggar eller uppstår några rörelser i något av dem. Vi testade det även genom att köra på det med en 900 kg borrigg med larvfötter. Golvet rörde sig inte," avslutar Persson.

Sist men inte minst kan limfria golv vara 100% återvinningsbara och återanvändas i andra installationer.