Låt inte rengöringsmedlen avskräcka dig

Roger Moore är tillbaka och den här gången tacklar han ett envist problem.

Att välja golvrengöringsmedel är ibland som att trampa på minerad mark: Vilket är för regelbundet bruk? Vilket är effektivast? Vilket är bäst mot fläckar? Och så vidare. Vi kan lätt ge råd om dessa områden och där finns massor av information i städavsnittet på vår webbplats, bland annat en lista över rekommenderade rengöringsmedel. När vi får samtal på vår jourtelefon som rör städning är det ofta användandet av rengöringsmedel som är roten till problemet. Faktum är att det kan vara fallet, även i de fall då samtalet i början inte alls verkade handla om rengöring. Låt mig ta två fall som jag kommer ihåg.

Det första var ett samtal som vi fick från en kund som var bekymrad över några märken som hade dykt upp på golvet, vilket var installerat på toaletten på en bar. Runt socklarna på pissoarerna fanns fläckar och envis kalk. Utan att skräda orden kan ni säkert förstå att pissoarer är ett vanligt problemområde för städare. Det kan då vara frestande att använda ett aggressivt rengöringsmedel, såsom blekmedel, utan att reflektera över hur detta kan påverka golvet. Detta kan orsaka problem.

Sura rengöringsmedel är nämligen effektivt för borttagning av urinfläckar, gulfärgade beläggningar och kalk. För urin och annat kroppsavfall rekommenderar vi vanligtvis ett alkaliskt rengöringsmedel, men urinbeläggningar består av mineraler som ansamlats och liknar till utseende och uppbyggnad de gula beläggningar som ses i toalettstolar. Då är det bättre att välja ett riktigt surt rengöringsmedel. Förutom att ge rekommendationer om rengöring kunde vi i detta fall göra kunden uppmärksam på det läckage som fläckranden i pissoaren ledde till.

Det andra samtalet handlade om ett köksgolv med ett problemområde runt en av de många golvbrunnarna. Det var tydligt att undergolvet sluttade och att både golvbrunnarna och golvet hade installerats ovanpå. Detta hade orsakat en förhöjning i golvet runt golvbrunnen, som i sin tur hade lett till att golvet slitits ojämnt. Golvet runt de övriga golvbrunnarna, vilka låg i höjd, såg fint ut. Sådana här problem kan lösas genom att skära bort tillräckligt med vinyl och sedan slipa golvet jämnt, samt applicera en utjämnande massa för att erhålla en slät och jämn yta. Golvet i det här området kunde sedan bytas ut.

Det fanns dock ett problem till. På golvet runt den drabbade golvbrunnen noterade vi en beläggning av rengöringsmedel. Rengöringsmedel som inte har blivit ordentligt bortsköljt eller inte tillräckligt utspätt är en vanlig orsak till missfärgning och kan i extrema fall orsaka problem som till exempel krympning. Beläggningar av det här slaget kan även lämna efter sig en hinna som minskar golvets stegsäkerhet och drar till sig smutspartiklar som stimulerar tillväxten av bakterier - raka motsatsen till vad du vill att ett rengöringsmedel ska göra! Vi rekommenderar att du läser rengöringstillverkarens spädningsanvisningar och sköljer golvet efter att det har rengjorts som en del av rengöringsregimen.

Så något så enkelt som att välja rätt rengöringsmedel, späda det på rätt sätt och skölja bort det när golvet är rengjort, kan hålla problem med säkerhet, hygien och folks negativa uppfattningar om ert utrymme på avstånd.

Om du vill veta mer om vilket rengöringsmedel du ska använda och när, kan du ta en titt på våra webbsidor om städning. Om du behöver hjälp slår du oss bara en signal på +46 40 31 22 00.

Klart slut, till nästa gång!