Skär ner på installationstiden med vår hjälp

En av de största utmaningarna som våra kunder ställs inför är att minska installationstiden och i slutändan även kostnaderna för ett projekt. Hur kan tidsåtgången kortas ned när ett golv ska installeras på en hektisk sjukvårdsavdelning eller i en skolkorridor som används konstant, utan att riskera ett projekts helhet eller övergripande finish?

Hur kan vi hjälpa till? Vi har redan haft en prisbelönt produkt som drog ner installationstiden, men då kunderna efterfrågade fler utformanden och färger visste vi att det var dags att se över vår limfria golvserie och utöka dess fördelar.

Geniet bakom tekniken

Våra designambitioner förverkligas av ett team av innovatörer och tekniska experter som hela tiden söker nya sätt att tillhandahålla produkter med god prestanda. Tack vare deras expertis kan vi garantera att den nya tekniken i våra limfria golv betyder att golven bibehåller alla fördelar som limmade golv har, utan att det behövs något lim. Detta ger fullständig flexibilitet för olika applikationsområden. Ett bra exempel är Altro XpressLay, det första limfria stegsäkra golvet i världen. Golvet introducerades på marknaden efter fem års utvecklingsarbete och testning på Altro och blev en revolutionerande och prisbelönt produkt.

Till Altros limfria golv behövs varken tätskikt eller lim. Golven är designade för att undvika behovet av ett fuktmembran mot fuktiga undergolv och golv som på grund av ytsmuts inte kan förberedas med vanliga metoder. Knottrorna på undersidan av tätskiktet skapar ett luftlager som släpper igenom fukten från fuktiga undergolv. Fukten dunstar under kontrollerade former som en del av byggnadens normala ventilationscykel, under hela golvets livstid. Genom att fukten får möjlighet att migrera genom byggnaden motverkas risken för bubbelbildning i det limfria golvet, något som annars drar ner golvets prestanda och försämrar dess utseende.

Denna teknik bygger på en naturlig, ekologisk och miljövänlig torkningsmetod för undergolv som har genomgått rigorösa tester för att kunna garantera en tillräckligt bra ventilation av fuktlagret.

Hållbarhet och välbefinnande

Vi har nu introducerat olika alternativ med vår mest avancerade rengöringsteknik som garanterar att golven är lättskötta och ökar infektionskontrollen genom att minska bakterieansamlingar och mögelväxt tack vare förbättrade städmöjligheter. Denna nya rengöringsteknik bidrar till att minska ansamlingen av smuts, reducera fläckbildningen och öka golvets reptålighet. Dessa förbättringar bidrar till ett minskat behov av att använda rengöringsprodukter med slipmedel i utrymmen där god hygien är av yttersta vikt.

Vi har applicerat vår nya, patentsökta texturerade yta på undersidan av våra nya limfria produkter. Ytan dämpar akustikljud med 14 dB; därmed kan användningsområdet för limfria produktserier ökas ut till lugna utbildningamiljöer, och störande ljud i hälso- och sjukvårdsmiljöer minskas.

Det är nödvändigt med bekväma golv för personal som står och går hela dagarna, liksom för barn som behöver sitta eller leka på golvet i skolan eller förskolan. Att regelbundet stå upprätt på hårda golvytor kan leda till smärta och obehag, som på lång sikt kan inverka negativt på hälsan om det inte uppmärksammas. Det kan röra sig om ledskador och svullna ben och kan leda till problem med fötterna i form av ömmande och inflammerade knölar, liktornar, hälseneinflammation eller andra ortopediska sjukdomstillstånd. Under 2017/2018 uppskattades antalet frånvarodagar från jobb i Storbritannien uppgå till 6,6 miljoner arbetsdagar på grund av arbetsrelaterade, muskulskeletala problem.

Testad prestanda - vad säger resultaten?

Vi vet att våra limfria golv inte kommer att göra dig besviken, men du ska inte ta oss på orden. Vi skulle vilja dela med oss av några av de viktigaste testresultaten, så att du kan känna dig säker på att golvet har den prestanda som anges - under hela dess livstid.

Så varför ska man välja ett limfritt golv framför ett limmat?

Spara pengar - du kan hålla nere avfallskostnaderna genom att sortera avfallet eller återvinna eller återanvända golvet.

Design- och färgsortiment - 57 inspirerande och dekorativa lösningar för alla utrymmen. Hjälper dig att uppfylla kraven på miljövänlighet - miljövänliga egenskaper: ekologisk hållbarhet, 10 % av innehållet är återvunnet, hela produkten kan återvinnas när den är färdiganvänd.

Ljuddämpande och bekväma alternativ - bekväma att gå på och har en akustikdämpande effekt på 14 dB, toppen för bullriga miljöer.

Ger garantier och expertis - med en förväntad livslängd på 15 år behöver du inte vara rädd för att bli besviken på en limfri produkt.

Ekologisk hållbarhet och välbefinnande - vår nya rengöringsteknik bidrar till att vanlig smuts fastnar mindre och att golvet inte fläckas ned. Dessutom ökar golvets repmotstånd så att du inte behöver lika mycket rengöringsmedel med slipmedel i.

Lättskött - ett limfritt golv är en bra problemlösning. Utan lim håller undergolvet sig rent och genom att det går lätt att komma åt undergolvet för rengöring eller reparation, blir golv och väggar mindre förstörda.

Och glöm inte tidsbesparingen - med den installationshastighet som ett limfritt golv erbjuder kan servicen enkelt återupptas inom ett dygn. Att stänga ned hektiska utrymmen under långa perioder är inte något alternativ, så genom att installera ett limfritt golv kan jobbet snabbt vara avklarat utan att trafikflödet avbryts.