Samverkande byggmaterial stoppar bullret

Buller i inomhusmiljön påverkar vår hälsa och livskvalitet på olika sätt. Förutom att det är otrevligt och gör det svårt att uppfatta tal andra önskvärda ljud kan buller ge upphov till höjd hjärtfrekvens, tillfälligt förhöjt blodtryck och sömnstörningar. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt.*

Buller inomhus kan begränsas på flera sätt, inte minst vid valet av byggmaterial. Oftast är det tak och väggar som uppmärksammas av föreskrivaren när de akustiska byggkraven ska uppfyllas. Men ofta glöms golvet bort när man diskuterar akutstiklösning, och då missar man tyvärr en stor potentiell bullerbegränsare, påpekar Michael Persson, nordisk försäljningschef hos golvtillverkaren Altro.

Ökad flexibilitet

  • Akustikgolv väljs ofta för speciella ytor som operationssalar på sjukhus. De senaste typerna av akustiskgolv ger emellertid effektiv bullerminskning även för många andra användningsområden, samtidigt som de är bådr slitstarka och lättstädade.
  • Med andra ord har föreskrivaren nu möjlighet att välja ett akustikgolv där det tidigare krävdes vanliga vinylgolv på grund av hög och hjulförsedd trafik. Det öppnar dörren för en mer flexibel designlösning, fortsätter han.

Minska bullret och behåll ett naturligt utseende

Enligt Altro finns det många inomhusytor som lämpar sig för ett akustikgolv som bidrar till en lägre bullernivå. Golv med naturliga texturer och färger har använts i årtionden, men som Michael Persson påpekar:

  • Det är mycket svårt att dämpa ljud i byggnader med mycket glas och metall, som har minimala ljudabsorberande egenskaper. Här kan ett akustiskt vinylgolv med ett naturligt träutseende vara perfekt eftersom det både minskar bullret och hjälper till att skapa den rätta atmosfären.

Ett alternativ är Altro Wood™ akustiskt golv, med en tjocklek av 3,9 mm, vilket ger 19 dB ljudreducering och erbjuds i sex olika träliknande mönster. Ett annat är 2,85 mm Altro Wood Silence med 15 dB ljudreducering, som är framtaget för ytor där många människor är i farten, som en förskola eller ett sjukhus.

Mindre buller i klassrummet

Skolor och andra utbildningslokaler är inomhusmiljöer som ofta störs av buller. Många skolbarn har svårt at höra vad läraren och klasskamraterna säger, något som har negativ inverkan på koncentrations- och inlärningsförmågan.

  • När man väljer ett akustikgolv ger det ett värdefullt bidrag till att förbättra akustiken i hela byggnaden, betonar Michael Persson.

För att matcha behoven i olika rum kan det bl.a. göras med en kombination av Altro Orchestra och Altro Serenade™ som ger 15 dB respektive 19 dB ljudreducering. Altro Orchestra finns i 40 olika färger och mönster, vilket gör det lättare att integrera golvet i den kreativa helheten.

  • Vid konstruktion av en byggnad spelar bl.a. design, inomhusklimat och akustik viktiga roller för slutresultatet. Det lönar sig alltså att låta både golv, väggar och tak samverka för att skapa rätt akustisk miljö, avslutar Michael Persson.