Undvik halkolyckor i våtutrymmen

Vi har varit specialister på säkerhetsgolv och hygieniska väggsystem i över 30 år. Våra lösningar är utvecklade för att förebygga halkolyckor i utrymmen där människor är som mest utsatta. De främjar även god hygien genom att minimera risken för bakterietillväxt och förbättrar städbarheten.

Våtutrymmen handlar inte bara om vatten, det handlar också om vad vi använder i sådana utrymmen, som duschtvål och schampo. Halkrisken som dessa föroreningar skapar utgör en potentiell fara och kan orsaka allvarliga olyckor. Halk- och fallolyckor är inte det enda att ta hänsyn till i ett våtutrymme.Inomhusfukt och dålig städning kan leda till bakterieansamlingar och mögel, vilket kan påverka både människors hälsa och golvets utseende.

Att förebygga halkolyckor där det är viktigt: våra testresultat

Vi anser att vanliga standardtester inte alltid ger tydlig information om halkrisken och att kategorierna med mätparametrar är för breda. Vi kombinerar därför dessa två. I våra tester använder vi även olika typer av föroreningar för att vara säkra på att våra golv klarar sin uppgift. Våra golv för våtutrymmen testas med det som faktiskt brukar finnas där, som duschtvål, schampo och balsam. Altro Aquarius har fortfarande ett PTV-värde på ≥ 36 mot alla dessa föroreningar, vilket innebär att halkrisken bara är en på miljonen.

Pendeltestet (The Pendulum Test) (BS 7976)

”Pendeln” är en svängande hälattrapp som under kontrollerade former sveper över en golvyta för att simulera halka på våta golv. Golvens halkighet har en direkt och mätbar effekt på pendelvärdet. Golv med ett PTV-värde på ≥ 36 har låg halkrisk.

Ramptestet (The Ramp Test) (DIN 51130)

Ramptestet är ofta använt. RS-R13-värdena baseras på vinkelmätningar av en motoroljetäckt ramp som en person går på. Vinkeln där personen halkar ger R-värdet, men eftersom den vanligaste kontaminanten på golv är vatten ger inte användningen av motorolja en sann bild av vad som händer i verkligheten. I barfotaversionen av testet (DIN 51097), där rampen är täckt med vatten, ges golven klassningen A, B eller C. Altro Aquarius har fått klassningen B. Med ett R10-golv kan risken för att halka vid kontaminanter, som ofta finns i ett badrum, vara så hög som en på 20. Altro Aquarius är klassat som R11 och speciellt framtaget för att minska halkrisken med kontaminanter till en på miljonen, vare sig man är barfota eller har skor.

Testresultaten visar att:

  • Specialistgolven för våtutrymmen från Altro även kan skydda användaren från att halka vid en rad olika föroreningar.
  • Det är viktigt att välja golv efter vilken typ av föroreningar som förväntas förekomma, liksom vilken typ av trafik, d.v.s. med eller utan skor.
  • Altros säkerhetsgolv för våtutrymmen ger en livslång stegsäkerhet som minskar halkrisken till en på miljonen. Genom att minska halk- och fallrisken kan också antalet skadeståndskrav minskas.