Demens

Demensvänliga bostäder skapar trygghet

Demenssjukdomar påverkar människor olika och ingen förlopp är den andra lik, men symtomen kan vara glömska, svårigheter med välbekanta uppgifter, att hitta ord, att hitta vägen (påverkad lokalkänsla), brist på initiativförmåga och handlingskraft, svårigheter med siffror och aritmetik samt förändrad personlighet.

Demensboendet bör utformas och möbleras så att den demenssjuke kan klara sig på bästa möjliga sätt och på så sätt skapa en trygg och säker miljö.

Altro har samarbetat med experter på demenssjukdomar för att utveckla golvlösningar för demensboenden som främjar välbefinnande, säkerhet och livskvalitet.

När man utformar demensboenden är det viktigt att lägga till hemtrevnad, en trygg miljö, säkerhet, ljus, färger, rumsfunktioner och bostadsområden.

På Altro kan vi hjälpa till med:

  • Stegsäkert golv
  • Hög hygien och lättstädade golv och väggar
  • Navigering, färgschema och tydlig rumsfunktion
  • Robusta golv för bland annat rullstolar
  • Hemmiljö som ger trygghet och trivsel för boende och personal
  • Expertvägledning
  • Ljus, synlighet och överblick
  • Akustik
  • Kök, bad och våtrum

Följ vårt råd!

Vår erfarna personal ger alltid seriösa och professionella råd,

Kontakta oss utan förpliktelse