Stegsäkerhet

Altro har varit banbrytande inom säkerhetsgolv sedan 1947 och vi använder vår kunskap och erfarenhet för att ge dig ett bra underlag för ditt golvval. För oss är säkerheten viktig, och vi arbetar för att förebygga olyckor.

Ett golvs “R”-värde

Ett golvs “R”-värde är ett mått på, vad det presterar på ramptestet. Värdet står för vinkeln vid vilken en testperson som har arbetsstövlar på sig halkar på en ramp som är täckt med motorolja. Värdespannet är R9-R13, där R9 motsvarar det lägsta halkskyddet.

Garanterad hög stegsäkerhet med Altro

Vi kombinerar våra tester så att våra golv har både ett R-värde och ett pendeltestvärde (PTV-värde). Endast när värdet R10 är kombinerat med ett PTV ≥ 36 kan du vara säker på att ditt golv är tillräckligt säkert för att risken för halkolyckor ska sjunka till en på miljonen.

Spelar detta någon roll? Absolut! Låt oss säga att halkrisken hos vissa golv i R-klass R10 är 1 på 20. Om du driver ett hektiskt sjukhus, en skola, ett kafé eller en försäljningslokal inom detaljhandeln, är det en stor andel människor som du har ansvar för. Det är därför mycket viktigt att golvet är stegsäkert.

Rätt golv för rätt utrymme

De som använder golvet i ett kök trampar på fettblandat vatten, olja och matrester, medan de som använder ett våtutrymme ofta trampar på schampo, duschtvål och hårbalsam. I dessa utrymmen kommer inte ens värdet R10, som ligger högt upp på skalan, att minska halkrisken till en på miljonen.

Därför har vi Altro Stronghold 30 / K30, ett stegsäkert specialgolv för storkök (R12). Det har testats med föroreningar såsom olja, fettblandat vatten och mjöl och erbjuder ÄNDÅ en halkrisk på en på miljonen under hela dess livslängd.

Vi har också Altro Aquarius, ett specialgolv som är utvecklat för att förebygga halkolyckor i vått och torrt, vare sig det beträds med eller utan skor.

Livslång säkerhet?

Vi erbjuder mer än vad som idag krävs och tillhandhåller halkskydd som håller under hela golvens livslängd, på alla våra stegsäkra golv.

Altros stegsäkra golv erbjuder ett halkskydd som innebär att halkrisken är en på miljonen. Samma test visar att golven i R-klass R10 från våra konkurrenter inte håller detta mått. Halkskyddet hos dessa golv minskar efter bara en halv miljon steg. Därefter är halkrisken en på 10 000. När golvens förmåga att motstå de negativa effekterna av rengöring testades, visade det sig att hela halkskyddet var borta efter 1 000 cykler. Våra stegsäkra golv har samma prestationsförmåga både efter och före testet.