Testa och mäta

Vi tycker det är viktigt att se till att stegsäkerhet testas så noga som möjligt.,Dessutom att dela med oss av den information som du behöver för att kunna göra välgrundade och säkra val.

Det finns en mängd olika testmetoder. För att få de mest noggranna bevisen på hur våra golv presterar så kombinerar vi dessa. Det innebär att vi kan tillhandahålla tillförlitliga bevis på hur banbrytande våra golv är och försäkra våra kunder att de är i trygga händer.

De vanligaste och mest tillförlitliga metoderna för att testa halkskydd beskrivs nedan.


Pendeltest (BS 7976)

Pendeltestet är en pendlande mekanisk häl som rör sig över en golvyta under kontrollerade former för att simulera halka på ett vått golv. Halkan på golv har en direkt och mätbar effekt på pendelvärdet. Golv som uppnår resultat i vått med pendeltestvärde på ≥36 har låg halkrisk. På Altro erbjuder vi säkerhetsgolv för utrymmen som används med skor med värden på över ≥36, vilket innebär en halkrisk på bara en på miljonen.

Pendeltestvärdet (PTV) ger en exakt indikation på golvytans halkrisk. Ytterligare information från avläsningar av ytans mikro-ytråhet kan också erhållas.

PTV Klassificering av halkpotential Risk 1 på:
≥36 Låg 1,000,000
34 Medel 100,000
29 Medel 10,000
27 Medel 200
24 Hög 20
18 Hög 2

Källa: Ciria, säkrare ytor att gå på


Golvmaterialets totala ytråhet mäts med en mikro-ytråhetsmätare, som mäter mikro-ytråhetsvärden (mikron) i Rz. Mätaren spårar en nål över olika områden på golvet, med mätningar på högsta och lägsta punkt för att beräkna ytans mikro-ytråhet. En ytjämnhet på 20 mikron eller mer innebär en låg halkrisk.

DIN 51130

Ramptestet är vanligt, och dess R-värden anges av de flesta golvföretag. Värdena R9-R13 baseras på vinkelmätningar när en person iklädd arbetsstövlar går på en lutande ramp som är täckt av olja. Den vinkel i vilken personen halkar bildar R-värdet, men eftersom den vanligaste föroreningen på golv är vatten och inte olja, och de flesta av oss inte bär skyddsstövlar i vår dagliga verksamhet, så ger inte ramptestet en sann bild av vad som händer i verkliga situationer.

Vi tror inte att R-värden ger hela sanningen utan behöver ses tillsammans med andra mätmetoder. R10-kategorin spänner till exempel över ett stort stegsäkerhetsintervall. Inom denna kategori finns produkter som endast erbjuder halkskydd för utrymmen med låg halkrisk men också produkter med högre halkskydd som lämpar sig för utrymmen med hög halkrisk, och som troligen tillverkas med mycket olika metoder. Ändå får alla dessa olika produkter märkningen R10.

Varför ramptest kan vara förvirrande. R9 är inte ok!

Det förutsätts ofta att skalan av R-värden börjar på R1 och slutar på R13 - där R1 är ett mått på största halka. Därför tror man ofta att ett R9-värde indikerar en yta som ger god stegsäkerhet, och det finns tillverkare som inte försöker skingra denna missuppfattning. Men sanningen är att skalan över R-värden börjar på R9, och R9 är alltså det lägsta halkskyddet.

När du ser R10 och ett PTV-värde på ≥36 tillsammans, som du gör med våra Altro-säkerhetsgolv, så kan du vara säker på produktens stegsäkerhet. Våra speciallösningar för utrymmen med mycket hög halkrisk har alla ett R11-värde eller högre.R Classification Angle range necessary COF
9 6 - 10° 0.11 - 0.18
10 10 - 19° 0.18 - 0.34
11 19 - 27° 0.34 - 0.51
12 27 - 35° 0.51 - 0.70
13 >35° >0.70

DIN 51097

Det finns även en barfotaversion av testet (DIN 51097) där man använder en tvållösning på 0,1 % som förorening. Testet simulerar förhållanden i en dusch och kan inte användas för att mäta installerade golvbeläggningar. Det rapporteras som A, B, C.
Class Rampe angle COF
A 12 - 17° 0.21 - 0.31
B 18 - 23° 0.32 - 0.43
C >24° >0.44

SATRA:s pedatrontest mäter effekten av en miljon steg på en begränsad golvyta med en sko med standardsula. Testet används för att mäta golvytans slitage. Noggranna slitmönster framställs genom att studera och replikera olika sätt att gå, som innehåller raka och vridna steg.

På Altro investerar vi i detta test för att få tillgång till ännu en exakt metod att mäta hållbar stegsäkerhet.

Dessa tester är:
  • EN 13893 - Detta är ett slädtest där kraven på friktionskoefficient är ≥0,30.
  • EN 13845 bilaga C - ett ramptest liknande DIN 51130 och DIN 51097 med vatten och tvål som förorening och där klassificeringen antingen är Enhanced Slip Footwear (ESf) eller Enhanced Slip Barefoot (ESb).
  • EN 13845 bilaga D slitagetest - ger ett mått på dokumenterad stegsäkerhet genom att räkna partiklar över ett givet område efter slitage på ett golv som lämnat fabriken. Om golvet överstiger 50 000 cykler tilldelas det högsta klassificering 34/43 och klassas som mycket tungt kommersiellt/tung industri. Altro säkerhetsgolv överstiger testklassificeringen 50 000 cykler.
Vi rekommenderar, att när dessa uppgifter inte anges för golv för utrymmen med hög eller medelhög halkrisk, så bör du be tillverkaren om det specifika antal cykler som golvet har uppnått som en indikation på produktens nivå av dokumenterad stegsäkerhet. Den enda branschstandarden för stegsäkerhet på lång sikt är EN 13845.

Tillverkarna skickar material som lämnat fabriken till oberoende testinstitut för att intyga att deras produkter är stegsäkra. Detta innebär att resultaten kan baseras på golv som har en tunn beläggning eller relief som tillämpats för att öka stegsäkerhetsnivån för testningen.

Vi tror att sådana tunna nivåer av halkskydd kan nötas av på bara några månader. Detta ger en mycket lägre nivå av halkskydd vilket kan komma att sjunka betydligt under rekommenderade nivåer. Om detta händer kan golvet vara osäkert. Av den anledningen tror vi att det enda sättet att mäta ett golvs verkliga prestanda är när det väl ligger på plats och efter en tids användning.

Polyvinylkloridgolvbeläggningar med partikelbaserad förbättrad stegsäkerhet - specifikation testad för den europeiska standarden som täcker stegsäkra golv. För att klassificeras som ett PVC-säkerhetsgolv anser vi att produkten måste överensstämma med denna standard.