Hållbarhet

Vår hållbarhetsvision:

Bygga en bättre framtid: Vi har åtagit oss att minska vårt CO2-avtryck, öka våra hållbarhetsaktiviteter och förbättra våra miljömässiga, sociala och etiska resultat.

Viktiga mål för 2030:

För att visa vårt engagemang för att minska vårt CO2-avtryck och öka våra hållbarhetsåtgärder arbetar vi mot viktiga mål till 2030. Dessa är:

Minska vårt CO2-avtryck

Att betydligt minska vårt koldioxidavtryck i alla våra anläggningar och all vår produktion genom en kombination av ökad effektivitet och förnybar energi.

Socialt samhällsansvar

Att ha en positiv inverkan på samhället som helhet och de samhällen där vi arbetar.

Återvinning

Att erbjuda lösningar för cirkulär ekonomi och tillhandahålla limfria alternativ i våra golv- och väggprodukter.

Innehåll:

Att uppnå 30 % återvunnet och biobaserat innehåll i vår produktportfölj.