Hållbarhet – styr våra val

Ett ökat medvetande om miljö- och klimatförändringarna har lett till att fokus lagts på sättet som nya byggnader beställs och uppförs på, särskilt vad gäller energiförbrukning och energikällor.

Lägger man sedan till tidspress och en åtstramad budget så är det lätt att förstå att byggnader behöver uppföras så snabbt och hållbart som möjligt.

Altro är noga med att alla produkter ska vara hållbara vad gäller både materialanskaffning och vilka energikällor som används vid tillverkningen på våra anläggningar i Storbritannien och Tyskland, samt hela vägen fram till slutproduktionen och hur produkterna förpackas och distribueras.

Altro ser över alla steg i processen, från transportsträckorna för materielleverans till vilken sorts papper som används för utskrift.

Våra innovativa utvecklingsteam värnar om slutanvändarnas välbefinnande, om att våra produkter ska vara bekväma och hållbara, om installationsmiljöer och inomhusutrymmen liksom hur vi kan förbättra den fysiska och känslomässiga påverkan som våra produkter har.

Dessutom försöker vi hitta nya sätt för hur våra globala anläggningar ska kunna stödja en hållbar utveckling fullt ut. Några vanliga exempel är de limfria golv som används på anläggningarna, liksom ergonomisk och rörelsekänslig belysning, minskat avfall från maten i våra anläggningsmatsalar och återvinning av broschyrerna med produktprover. Syftet med hållbarhet är att skydda naturen, människors hälsa och det ekologiska systemet, samtidigt som man driver innovation utan att kompromissa med den hållbara utvecklingen.