Återvinning

Medgrundare av Recofloor - system för återvinning av golv.

Altro är medgrundare av Recofloor, ett system för återvinning av vinyl som samlar in spill och rester av vinylgolv, så att de inte hamnar på soptippen.

Tillsammans med VEKA Recycling har Altro också startat Recowall, ett återvinningssystem för väggbeklädnad som använder den senaste tekniken för att skapa pelleterad PVC som används för att tillverka nya byggprodukter.

GBR Golvåtervinningen - återvinning av golv

Altro är medlem i golvbranschen GBR, som har ett eget återvinningssystem för golvbeläggningar.

Vid installation av vinylgolv kan det uppstå så mycket som tio procent avfall i form av kapade kanter och spill. Genom "GBR:s återvinningsprogram för golv" kan dessa rester återvinnas på ett miljövänligt sätt. Återvinningssystemet tar hand om alla golv- och väggmaterial av plast från alla större leverantörer på den svenska marknaden.

Hur det fungerar

Golvläggarna samlar in sitt avfall/avfall. Det hämtas sedan av "Grön Retur", lastbilar som aldrig körs tomma för att minska transporternas miljöpåverkan. Det mesta av avfallet mals till granulat och görs till nya golv eller andra typer av produkter. Den del som inte kan återvinnas återanvänds i stället för energiändamål, till exempel för att ge värme till bostäder via det lokala fjärrvärmesystemet. Varje år samlas nästan 400 ton avfall in. Varje kg återvunnet plastavfall motsvarar en koldioxidbesparing på 2 kg.