Miljömärkning och miljöcertifikat (ackrediteringar)

Vi förlitar oss på att våra branschorganisationer håller oss uppdaterade om viktiga industritrender, ny lagstiftning och tekniska framsteg.

Altro tillverkar produkter som uppfyller kraven för kreditering eller certifiering i internationella program för grönt byggande.

BASTA

I BASTA-systemet registreras produkter från leverantörer och tillverkare inom bygg och anläggning som uppfyller BASTA- eller BETA-kriterierna gällande ämnen med farliga egenskaper. Genom regelbundna kontroller som utförs av en tredje part kan leverantörerna i systemet garantera att informationen som finns i BASTA-systemet är riktig.

Golvåtervinningen

GBR Golvåtervinning, golvbranschens system för insamling av installationsspill från plastgolv, har funnits i över 20 år. Den omfattar idag samtliga leverantörer av plastgolv på den svenska marknaden och samtliga auktoriserade golvföretag som arbetar med plastgolv. Återvinningen är kostnadsfri för beställaren och även för byggaren, till skillnad från den vanliga avfallshanteringen.

Hela 436 ton spill samlades in 2021. Varje återvunnet kg plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing, vilket ger en total koldioxidbesparing på 872 ton koldioxid 2021.

M1-certifikat

Syftet med klassificeringen är att förbättra utvecklingen och användningen av byggnadsmaterial med låga utsläpp så att materialutsläppen inte ökar behovet av ventilation. Certifikatet M1 anger den lägsta utsläppsklassen för den frivilliga finska utsläppsklassificeringen av byggmaterial. På grund av förändringar i leveranskedjorna och genom att ständigt mäta VOC-utsläppen har detta uppnåtts.

DGNB

DGNB-systemet bygger på begreppet holistisk hållbarhet och lägger lika stor vikt vid miljö, människor och kommersiell livskraft. Den används över hela världen och anses vara den mest avancerade i sitt slag. Med metoder som livscykelbedömning är DGNB fortfarande en pionjär bland globala certifieringssystem. Debolon, som nu är Altro Tyskland, var en av grundarna av DGNB.

SundaHus

SundaHus tillhandahåller strukturerad hantering av materialinformation inom byggbranschen och är ett konsultföretag med fokus på att förbättra kvaliteten av inomhusmiljön. Idag är det en ledande aktör inom hälso- och miljöbedömningar av byggmaterial. SundaHus erbjuder säkerhet till fastighetsägarna, både nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för miljömedvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en heltäckande lösning för systematiska insatser för att fasa ut farliga ämnen under byggnadens livscykel.

Svensk Våtrumskontroll, GVK

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen. GVKs verksamhet omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum och administreras genom stiftelsens bolag AB Svensk Våtrumskontroll. GVK har samordnat och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och ger hela tiden nya erfarenheter, för ständiga förbättringar.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som gör oberoende materialbedömningar. De granskar kemiskt innehåll, leveranskedjor och produkters livscykler. Byggvarubedömningen erbjuder även loggböcker för byggaktörer att samla alla produkter som byggts in i fastigheter för att på så vis möjliggöra enkel spårning av ämnen. Altros produkter har fått den högsta märkningen ”Rekommenderas” enligt Byggvarubedömningens mätkriterier.

Auktoriserad golvleverantör - Golvbranschen GBR

Altro är en certifierad golvleverantör i GBR, den svenska branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leverantörer av golvbeläggningar.

Auktorisationen innebär att företaget arbetar i enlighet med en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan som följer utvecklingen i branschen för att möta kundernas krav, önskemål och behov.

Miljövänliga golvbeläggningar

Alla auktoriserade golvföretag arbetar efter en dokumenterad miljöplan som syftar till att optimera energiförbrukningen, spara resurser samt följa kemikalielagstiftningen. GBR-ackrediteringen betyder mycket för den svenska golvbranschen. Den följer ISO-metoden och omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.