Cirkulär ekonomi

Vi vill inte vara en producent som tar, producerar, förbrukar och slänger. Vår styrka är att använda, återanvända och återvinna, samtidigt som vi arbetar enligt riktlinjerna för cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin är en ekonomisk modell som bygger på en bättre förvaltning av jordens resurser och som bryter med idén om en linjär värdekedja som börjar med resursutvinning och slutar med avfall.

Den cirkulära ekonomin innebär därför antingen återvinning av material eller, ännu bättre, förebyggande av avfall genom produkter som kan repareras eller uppgraderas.

I december 2015 lade Europeiska kommissionen fram ett paket om cirkulär ekonomi för att bidra till att främja tillväxt, sysselsättning, försörjningstrygghet och miljöfördelar i Europa genom minskad avfallsproduktion, ökad återvinning och resurseffektivitet.