Hälsa och vård

Vi har utvecklat lösningar för alla delar av din byggnad för att du ska känna dig trygg med att skapa den typ av miljö du verkligen vill ha. Oavsett om det handlar om ett stort sjukhus, ett vårdhem eller en offentlig vårdcentral så kan du skapa inspirerande, välfungerande och snygga rum som dessutom tar dina medarbetares, patienters och boendens hygien, säkerhet och allmänna välbefinnande på största allvar.

Våra branschledande integrerade väggbeklädnader och kvalitetsgolv är motståndskraftiga och behåller sitt utseende genom kraven på frekvent användning av gående och hjulburen trafik. För mer specialiserade miljöer har vi i samarbete med branschexperter utvecklat lösningar som kan förbättra både det fysiska och det känslomässiga välbefinnandet.