Kommersiella kök

Golv för storkök

Stegsäkerhet, hög hygien och arbetskomfort är viktiga delar av Altros specialiserade kökslösningar.

Oavsett om det handlar om hållbarhet, enkel rengöring, förebyggande av halkolyckor, efterlevnad av industristandarder, bullerdämpning eller stöd för trötta fötter har Altro täckt dina anställdas behov.

Om du driver ett välbesökt kök är du ansvarig för många människor. Därför är det viktigt att ditt stegsäkra golv har samma halkskydd under hela sin livslängd.

Hög risk för fall i köksmiljö

Kökspersonal löper risk att falla varje dag, eftersom spill av vatten, olja och fett på köksgolvet till exempel kan öka risken för att falla till mer än en på tjugo. Det visar tester från Altro.

En på en miljon. Så liten är risken för att falla, halka eller glida om du väljer att installera vårt stegsäkra golv Altro Stronghold 30 / K30. Säkerhetsgolvet har Altros högsta tillgängliga halkskydd (PTV ≥55, R12).

Lätt att rengöra och underhålla

Förutom imponerande hållbarhet och halkskydd skapar Altros stegsäkra golv Stronghold 30 en hygienisk köksmiljö. Porös fogmassa och spruckna kakelplattor kan hysa bakterier och andra vanliga föroreningar som kan undgå rutinmässig rengöring och äventyra hälsan hos både gäster och personal.

Bekvämt att stå på

Altro Stronghold 30 bidrar också till minskad trötthet med sin tre millimeter tjocklek och ger utmärkt komfort under fötterna. Detta, tillsammans med halkskydd, bidrar till en bättre arbetsmiljö för kökspersonalen.

Kontakta oss för rådgivning

Vår erfarna personal ger alltid seriösa och professionella råd när du behöver välja ett nytt golv. Det är viktigt att du får rätt golv.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal på 040-312200 eller skicka ett e-postmeddelande till info@altro.se så berättar vi mer.