Sjukhus

Golv för sjukhus

När man väljer golv för sjukhus finns det många krav; det måste vara slitstarkt, bekvämt att gå på, lätt att rengöra, minska buller och vara halksäkert. Sjukhusgolv måste också ha lågt rullmotstånd och kunna hantera statisk elektricitet.

De måste dessutom leva upp till de 4 stegen av hygien. En god hygien är viktig inom vården då den förebygger och minskar smittspridning. Läs mer om de nationella rekommendationerna för hur vården ska städas av Svensk förening för vårdhygien, SFVH här

Långa arbetspass ger ömma ben

Läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal kan arbeta 12 timmars skift och gå mer än 10 km under ett skift.

Detta skapar ett verkligt behov av komfort under fötterna i samtliga utrymmen.

Samtidigt är det viktigt att skapa en trevlig arbets- och vårdmiljö så att både personal och patienter känner sig bekväma.

Hitta rätt golv

Vi kan samarbeta med dig för att välja det bästa golvet. Vi erbjuder lösningar som stöder behoven hos patienter, personal och besökare, oavsett om det handlar om komfort under fötter, bullerdämpning eller att hitta rätt design och kulör.

För specialområden som psykiatriska avdelningar kan vi erbjuda vägledning för att skapa en säker och hygienisk miljö för alla.

Vi har golv för:

  • Sjukhusavdelningar
  • Operationssalar
  • Badrum, omklädningsrum, våtrum och toaletter
  • Sjukhuskök
Kontakta oss för rådgivning

Vår erfarna personal ger alltid seriösa och professionella råd när du behöver välja ett nytt golv. Det är viktigt att du får rätt golv.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal på (0)40 31 22 00 eller skicka ett e-postmeddelande till info@altro.se så berättar vi mer!