Utbildning och undervisning

Vi tror att inlärningsmiljöer är några av de viktigaste platserna som finns och att utseende och funktion är lika viktigt. Skolor, högskolor och universitet behöver inspirerande, hållbara, attraktiva golv och väggar som är lätta att rengöra. De ska tillgodose kreativiteten i klassrummet och tåla att användas av alla, termin efter termin.

 

Efter många års samarbete för att tillsammans med er skapa lämpliga undervisningslokaler, är vi väl medvetna om de förändringar som råder gällande olika uppfattningar om utbildningslokaler.

 

Utöver detta har vi under flera decennier arbetat med att utveckla lösningar för gamla problem: stegsäkra golv för att förebygga fallolyckor, limfria golv försnabb installation, golv för säkra omklädningsrum som kan beträdas både med och utan skor, golv med akustikdämpande effekt för att skapa arbetsutrymmen med sänkt ljudnivå samt väggar som är snygga, men samtidigt är lättskötta och hygieniska.