Stegsäkra golv stärker positionen i den cirkulära byggnadsekonomin

Många bäckar små gör stor å. Det gäller även den snabbt växande tanken om cirkulär ekonomi. Ju mer man inkluderar återvinning i sin strategi, desto bättre förberedd är man på att möta framtidens allt tuffare krav. Genom att satsa på miljövänligt material och lägga fokus på återvinning, har golvtillverkaren Altro kunnat vara med och stärka positionen för stegsäkra golv i en värld som satt full fart mot en mer hållbar morgondag.

Numera är cirkulär ekonomi en prioriterad fråga på såväl nationell som internationell nivå. Byggbranschen behöver därför hitta fler lösningar som matchar den cirkulära ekonomins nya krav, med bland annat Cradle-to-Cradle principer och design för enklare demontering. Detta inte minst för att minska byggsektorns miljöpåverkan och säkra en bättre framtid för nästa generation.

Komplett återvinningssystem

En kategori som står på cirkulär grund är stegsäkra golv, och en stor del av dessa tillverkas hos Altro som använder upp till 20 procent återvunnet material i sin produktion.

Förutom det har Altro Sverige precis slutit ett avtal med Golvåtervinning, ett system som gör det möjligt för golvtillverkare att återvinna gamla utslitna golv. Michael Persson, Altros nordiska försäljningschef, berättar om det nya tilltaget:

- Golvåtervinningen står för uppsamlingen, tar det till fabriken för sortering och sedan får de som vill hämta sitt återvunna material. Det som inte hämtas går till förbränning och därför ser vi det som en självklarhet att alltid hämta allt vårt material. På Altro vill helt enkelt göra vad vi kan för att dra vårt strå till stacken, vilket är en stor anledning till att vi lägger fokus på återvinning.

Även utanför Sveriges gränser är golvåtervinning ett viktigt koncept för Altro. I Storbritannien grundade företaget nämligen Recofloor, där rester, avskärningar och gamla golv samlas, återvinns och även återanvänds i primärt nya produkter men även i produktionen av bland annat trafikkoner. Sedan lanseringen 2009 har mer än 2500 ton material återvunnits.

Vi är världens första tillverkare att investera i ett komplett återvinningssystem för stegsäkra golv. Det innebär att vi idag har en helt sluten krets i produktionen med en avfallsprocent som ligger på noll jämfört med de material som ingår i de stegsäkra golven, förklarar Michael Persson och fortsätter:

- Faktum är att vi kontinuerligt ökar andelen återvunnet material i produktionen och återvinner nu över 500 ton golvmaterial per år. På så sätt bidrar våra stegsäkra golv inte bara till att minska halkrisken till en på miljonen under hela tiden de används, utan de hjälper också till att lyfta fram den stora utmaningen som hela industrin står inför när det gäller att bygga mer resurseffektivt.

Storskalig återvinning av golv

Ett av de viktigaste byggprojekten som Altro har levererat stegsäkra golv till var i London, där det byggdes storskaligt inför ett sportevenemang under 2012. Här levererade Altro över 90 000 kvadratmeter golv, och en stor del av dem avinstallerades och återanvändes i skolor och allmänna bostadsprojekt efter evenemangets slut.

För några år sedan lanserade Altro även världens första stegsäkra golv, som kan återanvändas till 100 procent efter installationen - Altro XpressLay. Detta beror på att Altro XpressLay installeras helt utan att använda lim. Michael Persson avslutar:

- Alla Altro-golv kan återvinnas till 100 procent före installationen, men med Altro XpressLay har vi skapat ett golv som även kan återanvändas helt efter installationen. Jag är övertygad om att det här är den typ av lösningar vi vill se mer av i framtidens byggsektor, där en av de stora fokuspunkterna är just att främja cirkulär ekonomi.