Hur säkert är ditt säkerhetsgolv?

Över hela världen testas säkerhetsgolv på olika vis. Du har kanske hört talas om pendeltestet, där en skodd mekanisk fot halkar på ett golv och på så sätt får man fram ett värde på halkrisken. Våta golvytor som uppmäter värdet TRRL≥36 (vilket innebär att halkrisken är en på miljonen) har låg halkrisk - alla våra golv har ännu bättre värde än så. I testet används framför allt vatten. I de flesta miljöer är det den vanligaste formen av spill, vilket gör testet gediget och pålitligt. Men i kök är det helt annorlunda förutsättningar som gäller.

Kommersiella kök kan vara farliga arbetsmiljöer med spill från alltifrån fett diskvatten till smör, olja, matpartiklar och mjöl. Personalen har ofta mycket att göra och hinner inte alltid hålla rent under tiden. Och det handlar knappast om enkla former av spill heller - het olja avdunstar i luften, svalnar och lägger sig som en hinna på golvet, vilket både är svårt att se och utgör en konstant fara. Spill i kök är ofta mer trögflytande än vatten, och när det rör sig om matpartiklar är det vanligare med torra än våta material. Det gör att foten får svårare att få fäste på golvet, vilket ökar halkrisken.

Det är inte säkert att ett säkerhetsgolv som får bra värde i pendel- eller ramptestet (en annan vanlig testmetod) håller måttet när det handlar om riktiga kök i verkligheten, där det förekommer många olika typer av spill som kan äventyra personalens säkerhet.

Ramptestet bygger på en skala mellan R9-R13 och utgår från vinkeln som får en person att halka på en ramp täckt med motorolja. Vi har valt att ange R-värdet på våra produkter eftersom vissa kunder är vana vid det, men vi anser inte att testet är tillräckligt tydligt när det gäller att ange stegsäkerheten. Skalan börjar på R9, vilket kan låta som ett bra stegsäkerhetsvärde - när det i själva verket är det sämsta värdet. Det är med andra ord lätt förvirrande. Vill du veta mer om olika testmetoder - gå in på test- och mätmetoder. Hur som helst - låt oss återgå till att tala om kök.*

Ramptestet bygger på en skala mellan R9-R13 och utgår från vinkeln som får en person att halka på en ramp täckt med motorolja. Vi har valt att ange R-värdet på våra produkter eftersom vissa kunder är vana vid det, men vi anser inte att testet är tillräckligt tydligt när det gäller att ange stegsäkerheten. Skalan börjar på R9, vilket kan låta som ett bra stegsäkerhetsvärde - när det i själva verket är det sämsta värdet. Det är med andra ord lätt förvirrande. Vill du veta mer om olika testmetoder - gå in på test- och mätmetoder. Hur som helst - låt oss återgå till att tala om kök.*

Altro Stronghold 30, som har ett värde på TRRL ≥55, är speciellt framtaget för ytor där stekfett, olja och matfett kan förekomma, till exempel kök, personalmatsalar och ytor där livsmedel hanteras. Vi kom fram till att pendeltestet inte räckte, eftersom det utgår från vatten, och inte heller ramptestet som använder motorolja. Därför utformade vi våra egna testmetoder som bygger på spill som faktiskt förekommer i kök på riktigt.

Resultaten visar att golv med ett ramptestsvärde lägre än R12 inte lyckas förhindra halkolyckor när det förekommer spill från vegetabilisk olja eller fett diskvatten. Halkrisken minskas till en på 20, till och med när pendeltestsvärdet är TRRL≥36.

 

Altro Stronghold 30 R12
TRRL ≥55

R11
TRRL ≥45

R10
TRRL ≥36

Vatten 1 på miljonen 1 på miljonen 1 på miljonen
Vegetabilisk olja 1 på miljonen 1 på 100,000 1 på 20
Fett diskvatten 1 på miljonen 1 på 100 000 1 på 20
Mjölk 1 på miljonen 1 på miljonen 1 på miljonen
Mjöl 1 på miljonen 1 på miljonen 1 på miljonen
Plastfolie 1 på miljonen 1 på miljonen 1 på miljonen

Det får ju en att tänka efter, eller hur? Som experter anser vi att R10 inte är tillräckligt i kök som hanterar mat och där golvet har värdet TRRL≥36. Golvet måste klara av spill från både våta och torra substanser, samtidigt som du måste kunna lita på att golvets stegsäkerhet bevaras under hela dess livslängd i stället för att bestå av ett tunt lager som slits ner med tiden. Alla säkerhetsgolv är inte lika säkra som Altros.

Altro Stronghold 30 är ett säkerhetsgolv som ger dig sinnesro och som ser till att du kan sköta din verksamhet utan att behöva kompromissa med säkerheten.

*Slip resistance tests carried out with slider 96. BRE Building Elements - Floors and Flooring. Pye & Harrison 2003.